Paberi- ja papijäätmetete taaskasutamine

iDevide ikoon Räpina Paberivabriku näitel
AS Räpina Paberivabrik on arenev paberitootmisettevõte, mis kasutab toorainena vaid Eestist kogutud vanapaberit.

Tootmises on vabriku eesmärk ühendada kaasaegne ja loodussõbralik tehnoloogia ning ettevõtte ligi 300aastane töökogemus. Räpina paberivabriku töötajaid toetab teadmistega tippspetsialistist mentor Soomest, ühelt maailma juhtivalt paberitootmismaalt.

Toodetakse erinevaid pabereid ja pappe, millest valmistatakse kvaliteetseid, taaskäideldavaid ja kasutajate vajadustele sobivaid pakkenurki, kunsti- ning kontoritarbeid.

Räpina Paberivabriku toodete sortimendiga saad tutvuda siin: RÄPINA PABERIVABRIKU TOOTED

 


Joonisel: kaup püsib aluse mõõtudes ja servad on tänu pakkenurkadele pakkelindi surve ja vigastuste eest kaitstu


Joonisel: ka I-profiil kaitseb kaupa pakkimislindi
surve eest


Joonisel: pakkenurgad on ühtlasi kaitseks ja pakendiksVanapaberit saab tasuta ära anda tööpäeviti 8.30-16.30 Räpina Paberivabriku sissepääsu juures, Pargi 23 Räpinas (sissepääs Võhandu tänavalt).

NB! Räpina Paberivabrikule sobib tooraineks vanapaber, mis ei ole märg, määrdunud ega sisalda metalli, kilet vms (v.a väiksemad klambrid ja teibid). Samuti ei sobi määrdeõliga määrdunud paber, kiletatud ja vahatatud paber, isekopeeruv- ja kopeerpaber, pärgament, pärgamiin ja fotopaber.
Vanapaber ei tohi sisaldada olmejäätmeid, klaasi, plastmassi, penoplasti, torkivaid või lõikavaid esemeid, munaaluseid või -reste, puitu, kaltsu, fooliumit, piima-, mahla- ja muude toiduainete pakke ega registraatoreid.

VANAPABER TAASKASUTUSSE!
 • Eestis tekib erinevatel hinnangutel 40 000 kuni 70 000 tonni vanapaberit, kartongi ja pappi aastas. Kokku kogutakse sellest praegu ainult 25 000 tonni. Ülejäänu rändab prügimäele.
 • Vanapaberi taaskasutuse protsent on Eestis mitmeid kordi madalam kui Lääne- ja Põhja-Euroopas.
 • Suurem osa Eestis kogutavast vanapaberist läheb ekspordiks.
 • Räpina Paberivabrik kasutas oma tootmises 3000 tonni vanapaberit aastas. Aastaks 2009 juba 5000 tonni vanapaberit aastas.
 • Ühe tonni paberi tootmine vanapaberist säästab 17 puud, seega Räpina Paberivabrik aitab meie metsades säästa ligikaudu 51 000 puud (umbes 255 ha metsa) aastas.

iDevide ikoon Tselluvilla valmistamise näitel
Tselluvill

Tselluvill on tervise- ja keskkonnasõbralik soojustusmaterjal. Selle valmistamiseks kasutatakse peamiselt vanapaberit (ca. 82% ulatuses), misõttu võib väita, et tegemist on ka loodusliku materjaliga.

Tselluvillaga saab soojustada nii horisontaalpinnad (katusealune, vahelagi, põrand) kui vertikaalpinnad (seinad, kaldlagi).

Vertikaalpindade soojustamist tehakse nii kuiv- kui märgpaigaldusmeetodil.

Soojustatakse ka paigad, mida muul viisil soojustada on eriti tülikas või kuhu ligipääs on raskendatud.

Tselluvilla peamised näitajad on (näites kasutatud väärtused kuni 30 cm horisontaalkihi korral laepealse soojustamisel):

 • Soojusjuhtivustegur
(NB! mida väiksem, seda parem) λ - 0,039 W/mK (see on parem kui klaas- ja kivivilladel);
 • Tuuleõhu takistustegur (õhuläbilasekvõime) - 5 kPa s/m2;
 • Niiskuse imavustegur - 0,12 (seob niiskust ning vabastab seda);

 • Tulekindluse klass - E (materjal ei põle leegiga, kuid söestub ja takistab seega tule levikut).

Tselluvilla tootmine

Tselluvilla heade soojustus- ja tulepidavusomaduste saavutamiseks tuleb seda toota kaasaagse tehnoloogia ning kindla retseptuuri abil.

Tselluvilla toodetakse ja kasutatakse elamute ning tootmishoonete soojustamiseks väga palju Soomes, kust see edasimüüjate kaudu on jõudnud ka Eestisse. Loodetavasti tulevikus laieneb tootmine ka Eestis.

Pildil: tselluvilla tooraine

Pildil: tehase sisseseade

Pildil: töö tootmises

Tselluvilla paigaldamine

Näpunäited omal käel tselluvilla paigaldamiseks:

 • Ainult väikeste koguste korral (kuni 10 m3), võib soovitada materjali paigaldamist omal käel.
 • Materjali arvestusel pidada silmas, et ilma masinata paigaldamisel kulub horisontaalpinnal 1m3 soojustamiseks ca 3 kotti materjali (1 kott=15 kg). Masinaga paigaldamisel kulub sama tulemuse saavutamiseks 2 pakki, sest kiht on õhuline.
 • Kottide ladustamisel varjata need otseste sademete eest.
 • Enne paigaldust rajada vajadusel käiguteed ning teostada läbiviigud. Samuti isoleerida korstnajalg nt. fooliumpõhise materjaliga.
 • Katusealusete soojustamisel tagada tuulesuunamine. Räästa tuuletõke peab ulatuma vähemalt 150 mm isolatsioonikihi pinnast kõrgemale.
 • Tselluvilla paigaldusel lõigata pakk lahti ning puistada materjal soovitud paika ning ajada ühtlaselt laiali kogu pinnal.
 • Materjali puistamise järel võib õhulisuse saavutamiseks kasutada segumikserit.
 • Kontrollida, kas soovitud isolatsioonikihi paksus on saavutatud.
 • Vajadusel konsulteeri paigaldajaga või müügikoha spetsialistiga.
 • NB! Kogu pakendid kokku ja vii need koos muu taaskasutatava materjaliga keskkonnajaama - käitugem keskkonna suhtes hoolivalt!

Pildil: tselluvilla paigaldamine