Värvidest ja märkidest setu pitsis

iDevice ikoon

Raamatust Ulve Kangro "Setupits" lk 5-6.

Värvid annavad setu pitsile hinge ja täiuse. Värvid pole setu pitsis kuangi tuhmid, nad rabavad just oma jõulisuse ja rõõmsameelsusega.

Nii nagu ikoonide puhul nii ka setu pitsis tuleneb värvide valik peamiselt traditsioonidest ja sõltub ka nende sümbolite tähendusest.

Setu kultuuri põhivärvideks on punane ja valge, need on setu kultuuris rituaalse tähendusega. Need kaks värvi kannavad tihedat seost mineviku ja tuleviku vahel.

Punast värvi peetakse eluvärviks, see ei puudu ühestki värvilisest pitsist. Samuti peetakse seda ka maagiliseks värviks, mis kaitseb kurja eest. Punane lõng seoti ümber haige valutava käe ja jala. Marjule minnes seoti see korvi külge, et marjasaak oleks hea.

See värv sümboliseerib ka noorust, armastust, rikkust, tervist aga ka sõda.

Punane tähistab püsimajäämist.

Valge on valguse, puhtuse, tarkuse ja teadmise värv, väljendab rõõmu ja õnne. Valge on samas setudele ka leinavärv, tähistades seega ka surma. Mare Piho on oma raamatus "Punane ja valge" öelnud: "Olla valges tähendab setude jaoks olla õiges vahekorras nii elavate kui surnutega, seega olla terve, kahjustamata ning kurjusest puutumata".

Kollane värv on võrdne kuldsega. See tekitab valguse ja rõõmuefekti ja sümboliseerib valgust ennast ja nähtamatut maailma. kuldne on ka teispoolsuse sümbol.

Sinine on vaikse alandlikkuse ja tõe sümbol.

Roheline on kevade, looduse ja uuenemise värv, väljendab täielikku tasakaalu ja rahu.

Must on kaotus, pimedus, kuid siiski pärast pimedust saabub valgus, seega ootus ja lootus.

Setu kirjades leidub palju vanu uskumusi kandvaid märke, mis on olnud maagilise tähendusega - ühed kui õnnetoovad, teised kui kaitset pakkuvad märgid. Nendes segunesid sageli ristiusk ja paganlik usk, tõrje ja õnnistusmaagia. Sümbolite sisu on sageli aidanud neil märkidel sajandeid püsida.

Kõige enam on levinud risti motiiv. Rist on hinge sümbol ja seda peetakse tugevaks kaitsemärgiks. Seda kasutatakse ka tõrjemaagias kaitseks kurjade vaimude ja nõiduse vastu. Rist tähendab nii surma kui igavest elu.

Kaheksakand on ka üks levinumaid õnnemärke, millel on kaheksakordne vägi.

Ring - maagiline märk, mis kaitseb kurjade jõudude eest. Tähendab ka kõiki võimalusi ja samas ka tühjust.

Rist ja ring koos on päikesesümbol, lõpmatuse ja aja märk, tugeva kaitsevõimega. Erilist tähelepanu on setumaal omistatud sõelamaagiale. Võreornamendi vägi väljendub kaitsetoimes - võre koosneb paljudest väikestest ristidest.

Kõiki vanu märke ei saagi me lahti rääkida, sest paljudel neist on eri paikades erineva tähendusega.


iDevice ikoon Lisalugemine
Keda huvitab rohkem märkide ja sümbolite tähendus, siis võib lisa lugeda Tiia Artla konspektist, mille leiad siit.