Õppeülesanne 3. Enesekontrollitest toiduainete säilitamisnõuete kohta

Tõene / Väär küsimus
Märkige iga väite juurde, kas väide on õige (tõene) või vale (väär)!


Toiduks serveeritavate toodete/toiduainete vanus võib ületada märke „kõlblik kuni"

Tõene Väär     

Temperatuuri alandamine ohutsoonist allapoole aeglustab mikroobide kasvu

Tõene Väär     

Kergesti riknevaid toiduaineid tuleb säilitada maksimaalselt +6 kraadi juures

Tõene Väär     

Säilitamistemperatuuride järgimine ei ole tähtis

Tõene Väär     

Pakendamata toiduaine on saastumisele vastuvõtlik

Tõene Väär     

Tavalisse kilepakendisse pakendatud toode on kaitstud saastumise eest ja sellises pakendis kasvavad vaid hapnikku vajavad mikroobid

Tõene Väär     

Vaakumpakendis kasvavad ja arenevad vaid need mikroobid, mis ei vaja hapnikku

Tõene Väär     

Kasuta tooraineid põhimõttel „vanemad enne"

Tõene Väär     

Halb lao korraldus võib tekitada olukorra, kus mõni tooraine jääb varju ja ületab viimase kasutuskuupäeva

Tõene Väär     

Viimase kasutuskuupäeva ületanud tooraine võib ära kasutada kuumtöödeldud toidu valmistamiseks

Tõene Väär