Vöötkooditehnika kasutamine laos

iDevice ikoon Lugemine
Võimalikke rakendusi vöötkoodilugejaga varustatud andmekogumisseadmete kasutamiseks on palju.

Enamlevinud rakendused laonduses on järgnevad:

Kauba vastuvõtt ja registreerimine

Pakenditelt loetakse koodid ja sisestatakse tegelikult saabunud kauba kogus. Registreerimiseks võidakse esmalt laadida terminali saatelehe andmed ja neid siis võrrelda.

Toodete kontroll

Lisaks kauba vastuvõtmisel toimuvale kontrollile kontrollitakse ka saabunud kaupade vöötkoodide õigsust. Juhul kui tootja on vahetanud mingil põhjusel EAN koodi ja see ei ole kajastatud infosüsteemis, ei identifitseeri arvutisüsteem toodet ja vastav kood on vaja infosüsteemis muuta.

Hoiukohtadele paigutamine ja hoiukoha aadresside registreerimine

Kui hoiukoha aadressi etikett on varustatud vöötkoodiga, on väga lihtne vastavat vöötkoodi skaneerides sisestada infosüsteemi see riiulikoha aadress, kuhu kaup paigutati.

Mugav on kasutada hoiukoha vöötkoodide skaneerimist ka ka kaupade siirdamisel ühelt hoiukohalt teisele (näit. aktiivsete hoiukohtade täitmine reservkohtade arvel).

Väljastustellimuste komplekteerimine

See on vöötkooditehnika rakendus, mida kasutatakse palju hulgiladudes.

Terminali laetakse väljastatavate toodete nimekiri koos kogustega (komplekteerimisleht). Komplekteerimise käigus registreeritakse, milliselt hoiukoha aadressilt millist toodet võeti. Vigade tekkimise vältimiseks on võimalik ehitada tarkvarasse erinevaid kontrolltoiminguid.

Saadetiste väljastamise registreerimine

Pärast komplekteerimist jäävad saadetised üldjuhul laoarvestuses loovutusala aadressile. Saadetise üleandmisel registreeritakse see infosüsteemis ja muudetakse laoseis automaatselt. Andmekogumisterminale saab kasutada ka saadetiste laadimise ja väljastamise täiendavaks kontrollimiseks.

Inventuuride läbiviimine

Inventuuride käigus võrreldakse toodete füüsilisi laoseise raamatupidamislikega. Hoiukohapõhise inventuuri korral võrreldakse toodete füüsilisi saldosid hoiukohtadel infosüsteemi (loogiliste) saldodega hoiukohtade kaupa ja tuuakse välja erinevused. Andmeedastusterminalide kasutamine aitab suurenda töö tootlikkust inventuuride läbiviimisel ja vähendada oluliselt vigade arvu.

Tagastamiste registreerimine

Kaupade tagastamisel lattu on võimalik kasutada käsiterminali vastava toote tuvastamiseks ja vastuvõetud koguse lisamiseks laosaldole.


Kokkuvõtteks: Vöötkooditehnika kasutamisest saadav tulu avaldub peamiselt kahe teguri kaudu: kiirus ja täpsus. Seetõttu on otsatarbekas jätta tehnika hooleks kõik tegevused, mille korral on masinad ja seadmed inimeset tunduvalt kiiremad ja täpsemad.