Automaatne tuvastamine

iDevice ikoon Eelteadmised
Automaatne tuvastamine (Automatic Identification - Auto ID) on esemete, inimeste ja toimingute äratundmine tehniliste seadmete abil ja vastavate andmete edastamine automaatsesse andmekogumissüsteemi.

Nende toimingute eesmärk on vähendada ajakulu ja vigu andmete sisestamisel.

Automaatseks tuvastamiseks kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid, nagu vöötkood, raadiomärgid, magnetriba, hääle ja pildi tuvastamine ning biomeetria.

Optilised
Vöötkood (bar code) (kaasaarvatud kahemõõtmelised koodid), optiline märgi tuvastamine (optical character recognition - OCR), nägemissüsteemid (vision systems), märgi tuvastamine (mark sense)
Magnetilised
Magnetriba (magnetic stripe), magnetilise tindimärgi tuvastamine (magnetic ink character recognition - MICR)

Elektromagnetilised

Raadiomärgi tuvastamine (radio frequency identification - RF/ID) ja raadio teel andmete edastamine (radio frequency data communication - RF/DC)
Biomeetrilised
Hääle tuvastamine (voice recognition), sõrmejälgede tuvastamine (fingerprint recognition), silma võrkkesta tuvastamine (retinal eye recognition)
Puutetehnoloogia
Puutemälud (button memory)
Kiibid
Kiipkaardid (Smart Card)

Tabel: Automaatse tuvastamise meetodid

Tuvastamise tehnoloogiad


iDevice ikoon Vaata videot!

Vaata lisaks videot optiliste tehnoloogiate kasutamisest lao automatiseerimisel:

Automated warehouse for pallets

Nägemissüsteemid (vision systems).