Enesekontroll

iDevide ikoon Täida lüngad

Püüa alljärgnevat teksti lugedes täita lüngad puuduvate sõnadega!

Kirjuta sõna õiges käändes! Arvesta suur- ja väiketähti! Õigekiri on oluline!

Automaatne tuvastamine on , inimeste ja toimingute äratundmine tehniliste seadmete abil ja vastavate andmete edastamine automaatsesse andmekogumissüsteemi. Nende toimingute eesmärk on vähendada ja vigu andmete sisestamisel.

Automaatseks tuvastamiseks kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid, nagu , raadiomärgid ( ), magnetriba, hääle ja pildi tuvastamine ning biomeetria.

Vöötkood moodustub ja valgetest erineva laiusega triipudest. Selliseid triipe kindlal viisil järjestades on võimalik esitada tähti, ja märke.

Vöötkoodi kasutamisega säästetakse aega ja vähendatakse andmete sisestamisel infosüsteemidesse.

Enamlevinud vöötkoodisüsteemid on: , (I2/5), , .

Kahemõõtmelised koodid võib jaotada kahte rühma.

Esimese rühma moodustavad koodid (nn ), milles pikk tavapärane vöötkood, mille kõrgus ei sisalda infot, on jaotatud mitmeks kitsaks reaks. Sellisteks koodideks on Code 16K, Code 49, Codablock ja .

Teine rühm kahemõõtmelisi koode on nn , milles ei ole üldjuhul tegemist vöötidega, vaid ruutudega. Sellisteks koodideks on Datacode, Matrixcode, Snowflake ja .

Vöötkooditehnika kasutamine logistilistes ahelates. Saadetiste ja registreerimine veoprotsessis ning kaupade on valdkonnad, kus kasutatakse vöötkooditehnikat üha rohkem.

Võimalikke rakendusi andmekogumisseadmete kasutamiseks on palju. Enamlevinud rakendused on järgnevad:

Andmekogumisseadmete kasutamine laonduses. Võimalikke rakendusi andmekogumisseadmete kasutamiseks on palju. Enamlevinud rakendused on järgnevad: kauba ja registreerimine, toodete kontroll, hoiukohtadele ja hoiukoha aadresside registreerimine, väljastustellimuste , saadetiste väljastamise registreerimine, inventuuride läbiviimine, tagastamiste .

Vöötkooditehnika kasutamisest saadav tulu avaldub peamiselt kahe teguri kaudu: ja . Seetõttu on otsatarbekas jätta tehnika hooleks kõik tegevused, mille korral on masinad ja seadmed tunduvalt kiiremad ja täpsemad.