Kasutatud allikad

1. Ain Tulvi, Aivar Proos "Logistika ja laondus. Õpik." PAC Training OÜ

2. Ain Tulvi "Laondus ja veokorraldus. Töövihik" PAC Training OÜ, Tallinn 2006

3. www.id-balti.ee ID-BALTI AS - automaatsel tuvastamisel põhinevatele andmekogumissüsteemidele spetsialiseerunud firma

Filmid:

http://www.youtube.com