Turismitoote reklaami põhimõtted

iDevice ikoon

Keskseks küsimuseks reklaami loomisel on tarbija tarbimismotivatsiooni mõistmine. Antud valdkonna küsimuste uurimisega tegeleb reklaamipsühholoogia. Reklaamipsühholoogias rakendatakse rea psühholoogiaharude teavet ja meetodeid reklaamivastuvõtuga seotud rakenduslike probleemide lahendamisel. Psühholoogia tundmine on aluseks igasuguse eduka reklaami, ka turismitoote reklaami loomisel.

Inimese liikumapanevaks jõuks on tema vajadused ja nende rahuldamine. Vajadused panevad inimese midagi tegema, et leevendada vajaduse rahuldamatusest tekkinud pinget. Reklaam manipuleerib inimese vajaduse rahuldamise viisidega.

Küllap olete kuulnud Abraham Maslow poolt välja pakutud vajaduste hierarhiast (vt. joonist)

Kuna inimeste baasvajadused on arenenud maades enamasti rahuldatud, siis kasutatakse reklaamiapellatsioonides kõrgemaid vajadusi: eneseteostuse, prestiiži, sotsiaalse staatuse vajadus. Sageli kasutatakse ka suhtlemisvajadust ning madalamatest vajadustest väga laialdaselt seksuaalvajadust.
Reklaamis ühendatakse tarbija motivatsioon kauba või teenusega: (tarbija) plekilised riided superpesupulbriga; isa (soov olla poja poolt armastatud) jalgratta (ostu) eest kallistava pojaga.


Joonis. Abraham Maslow inimvajaduste hierarhia.

Alates reklaami tegemise algusaegadest on reklaami kohaletoimetamise vahendid ja viisid ning ka põhilised reklaamiargumendid olnud erinevad.
Tänapäeval apelleeritakse inimese teadvusele ja enesetunnetusele, inimest vaadatakse kui tuleviku eest vastutajat ja maailmakodanikku. Reklaami luues tuleb alati meeles pidada, et tarbija samastab end reklaamis esineva keskse kujuga (modelliga) ning kindlasti tuleb arvestada reklaamipsühholoogia „kuldreeglitega".


 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License