Kasulikud allikad

 

Bachmann, T., Reklaamipsühholoogia, Kontuur Disain, Tallinn, 1994

Eesti Reklaamiagentuuride Liidu kodulehekülg http://www.eral.ee/ (26.04.2010)

Kuldmuna arhiiv http://eral.vertical.ee/arhiiv/ (26.04.2010)

Kuldmuna 2010 tulemused http://eral.vertical.ee/index.php?page=results (26.04.2010)

Rahvusvaheline reklaamikoodeks

Reklaamiseadus http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=887049 (26.04.2010)

Vikipeedia. Abraham Maslow inimvajaduste hierarhia joonis http://upload.wikimedia.org/wikipedia/et/3/32/MaslowiInimvajadusteHierarhia.png (26.04.2010)

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License