Turismitoote reklaami loomise juhend

iDevice ikoon

Teil on teada toode, mida reklaamida vaja.

Sõnastage tootele ainuomane lubadus. 

Pange kirja toote reklaami lugu.

Kõige enam tarbija tähelepanu pälvib reklaami alguses ja lõpus olev informatsioon. Olulisim reklaamis paigutage reklaami algusesse (ja ka lõppu).

Mis on olulisim? Vt. reklaami kohustuslikest elementide nimekirjast.

 

Liitke pildimaterjal, audio- ja videolõigud Windows Movie Maker'i abil kokku reklaamiklipiks (vt. allolev programmi kasutusjuhend).

Salvestage reklaam DVD-le. 

 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License