Uusi mõisteid

Bar Code - vöötkood

Check Character - vöötkoodi kontrollmärk, mille abil kontrollib lugeja vöötkoodi õigsust. Ei pruugi sisalduda alati vöötkoodis. Teatud kooditüüpide puhul näeb standard ette kontrollmärgi olemasolu.

GTIN-8 - seni tuntud kui EAN/UPC-8

GTIN-12 - seni tuntud kui UPC-12

GTIN-13 - seni tuntud kui EAN/UPC-13

GTIN-14 - seni tuntud kui DUN-14

IC - Integrated circuits - RFID märgil olev kiip

Inlay - RFID märgil olev kandja

Quiet Zone - vöötkoodi alg- ja lõpumarginaal, milleks on koodi taustaga sama värvi ala koodi alguses ja lõus. Marginaalid on vajalikud, etlugemisseade suudaks vöötkoodi eristada muust.

RFID - tuvastustehnoloogia, mis kasutab esemete tuvastamiseks kiibile salvestatud tunnust raadiolainete abil.

Start Character - koodi algusmärk. Vöötkoodilugeja tuvastab selle järgi vöötkoodi alguse.

Stop Character - koodi lõppmärk. Vöötkoodilugeja tuvastab selle järgi vöötkoodi lõpu.

X-dimension - vöötkoodi x-väärtus, ehk koodi kitsaima elemendi laius. Mõõtühikuna kasutatakse tavaliselt mõistet mil (1 mil = 0,001 tolli).