Kasutatud allikad

1. Ain Tulvi, Aivar Proos "Logistika ja laondus. Õpik." PAC Training OÜ

2. Ain Tulvi "Laondus ja veokorraldus. Töövihik" PAC Training OÜ, Tallinn 2006

3. Laondusportaal Estonian-Warehouse.com - logistika mõisted ja terminid

 

Internetiallikad:

Inventoryops.com - http://www.inventoryops.com/

Sato Corporation - http://www.satoworldwide.com/rfid.html

Laondusalane portaal - http://www.estonian-warehouse.com

Pildimaterjal: http://images.google.com