Laotarkvara

Laotarkvara (WMS - warehouse management system)

Tänapäevane ärikeskkond muudab ka laomajandust.

Ladu ei ole enam lihtsalt kaupade hoiustamise koht, vaid ettevõtte tarneahela oluline osa: tellimuste täitmise keskus.


Klienditeeninduse seisukohalt on sellise keskuse operatiivne ja täpne töötamine ettevõtte edutegur. Mitmed ettevõtted juurutavad uut laotarkvara või vahetavad vana uuema ja effektiivsema vastu.

Laotarkvarade areng on väga sarnane paljudele teiste tarkvarade arenguga. Alguses oli laotarkvara peamiselt süsteem, mis aitas kontrollida laos asuvate kaupade liikumist ja ladustamist. Praegu hõlmab laotarkvara sageli transpordi juhtimist, tellimuste haldust ning täielikku raamatupidamisarvestust.

Sellist tarkvara nimetatakse inglise keeles warehouse management system ehk WMS.

See, et laotarkvara süsteem muutub aina keerukamaks ning komplekssemaks, ei pruugi olla hea. Kuigi laotarkvaradele arendatakse pidevalt juurde funktsioone, pole laotarkvara peaeesmärk ja funktsionaalsus siiski muutunud.

Laotarkvara peaeesmärk on aidata kontrollida materjalide liikumist ja ladustamist.

Pildil: skeem laotarkvara (WMS) täislahendusest

Komplekteerimise, asendamise ja hoiustamise juhtimine on laotarkvara peaülesanded.

Erinevate laotarkvarade detailsed seadistused ja protsessid võivad olla väga erinevad, kuid põhiline loogika on neil kõigil sama. Otsustamaks, kuhu hoiustada, kust ja mis järjekorras kaubasaadetisi komplekteerida, kasutatakse kombinatsiooni ühiku, asukoha, koguse, mõõtühiku ning tellimuse infost.

Laotarkvarasse investeerimise rentaabluse mõõtmiseks tuleb mõõta laomajanduse produktiivsust ja täpsust enne ning pärast WMS-i juurutamist.

 

 

 

 

Pildil: skeem, kuidas WMS (Warehouse Management System) ja ERP (Enterprise Resource Planning) saavad töötada koos