Erinevad tuvastustehnoloogiad laos

Erinevad tuvastustehnoloogiad laos on:

1) vöötkoodid ja 2D-koodid (Bar Codes and 2D-kodes)

  • Vöötkood ja 2D-kood on moodused esitada sümboleid kahendkoodis, mida loetakse optiliste seadmetega

3) raadiomärgid - RFID (Radio Frequency Identification)

  • RFID on tuvastustehnoloogia, mis kasutab esemete tuvastamiseks kiibile salvestatud tunnust, mida loetakse raadiolainete abil 

3) häältuvastus (Voice recognition)

  • Häältuvastus on tehnoloogia, mis kasutab informatsiooni edastamisel ja registreerimisel infosüsteemis inimkeelt