Täheortograafia

iDevice ikoon Eelteadmised

Täheortograafia sisaldab eesti keele häälikute kirjas märkimise reeglid.

Järgmistelt lehekülgedelt leiad reeglid, näited ja testid õigekirja kohta:

  • b, d, g, p, t, k sõna algul ja lõpus
  • h sõna algul
  • i ja j
  • võõrsõnade õigekiri
Ole järjekindel ja keelereeglid meenuvad õige ruttu!

iDevice ikoon Ei tea, kuidas õigesti kirjutada: teeme asjad endale selgeks

 


nagi.ee

 


iDevice ikoon Keelteoskusest tunned ära tegija

 

 www.delfi.ee