h sõna algul

iDevice ikoon TULETA MEELDE

h kirjutamine sõna algul on traditsioonipärane, kuigi häälduses ei ole see nõutav.

Nt habras, hagijas, haigutama, hajameelne, halastama, haljas, hangeldama, hani, hanguma, harras, harrastama, herilane, hernes, hirnuma, hubane, hulkuma, hunnik, hurtsik, huugama, hõre, hõõguma, hõõruma, hämar, härdalt, hütt.

On sõnapaare, kus h eristab kirjas samasuguse hääldusega sõnu (homo­foone):
haar - aar hei - ei
haare - aare heit - eit
hagu - agu helama - elama
hai - ai higi - igi-
hais - ais hiilid - iilid
hala - ala hind - ind
hale - ale hirv - irv
halg - alg- hoiatus - oiatus
hall (hall) - all hoid - oid
hallikas - allikas hoie - oie
haru - aru hoos (hoog) - oos ‘vallseljak'
harutama - arutama hurm - urm ‘veri'
harv - arv hõng - õng
hea - ea (iga) hädal - ädal


iDevice ikoon VAATA VEEL

Teisi veaohtlikke sõnu: haigutama, hajameelne, herilane, hubane, hobune, hämar.

Aga: ulgumeri


iDevide ikoon Testi oma teadmisi
Paranda sõnad õigeks lisades vajadusel sõna algusesse h või kriipsu (-), kui sõna alguses h vaja ei ole.
1. abras, agijas, aigutama, aganad, angerjas, irvitama
2. ajameelne, ajalik, alastama, aljas, ässitama, uluma -
3. angeldama, anguma, arras, aisakellad, ooletu, oode
4. arrastama, irvitama, aganaleib, õige otsus, kauba ind, erilane
5. ämar, õõtsuma, igihaljas, ulkuma, ulkur, uluk
6. imustama, innuga, uba, ernes, irnuma, hubane
7. ulguma, äkki, ädaldama, aovalgel, ajuma, aisema
8. oidma harva külastama, üürgama, oovama, ämar, eputama
9. haruharva, hirnuma, ajujää, ulgumeri, oigama, arvama