Kasutatud allikad

 

Eesti keele käsiraamat. http://www.eki.ee/books/ekk09/

Erelt, Tiiu. "Eesti ortograafia". Eesti Keele Sihtasutus 2005

Õunapuu, Toom.  "Igapäevane emakeel". Kirjastus Koolibri 2002

Wikipedia