Hüvastijätt

iDevice ikoon

Kõige olulisem on tänada: vastuvõtu, kostitamise, teenete, ärakuulamise, tutvumisvõimaluse ja kõige muu eest. Isegi juhul, kui vestlus lõpeb teile ebasoodsalt (äris ja diplomaatias tuleb seda ikka ette), on põhjust vestluspartnerit tänada. Täiesti põhjendamatu on hirm, et seda võidakse käsitleda kui silmakirjalikkust või irooniat. Kõik oleneb esitlusviisist. Tänu peab olema siiras ning see eeldab, et suudame vajadusel olla üle oma eneseuhkusest, solvumisest või pettumisest. Nii mõnigi kord aitavad tänusõnad maandada kõneluse käigus kasvanud pingeid ning sellega luuakse soodne pinnas järgmisteks.

•Hüvastijätul kehtivad üldjoontes samad põhinõuded, mis tervitamisel:

•Tõuske püsti

•Vaadake silma

•Naeratage

•Ulatage käsi

•Tänage