Koostöö

Koostöö tähendab koos töötades jõuda ühiste eesmärkideni. Arvestatakse individuaalseid erinevusi ja austatakse neid.

Koostöö käigus saavutatud tulemused on kõrgemad kui üksinda töötades inimeste (organisatsioonide) tulemuste summa.

Koostöö näiteid võib leida kõikjalt. Näiteks rakud teevad koostööd, et tagada elusorganismi eksisteerimine. Arusaamine koostöö efektiivsusest on üks olulisemaid tegureid arenguteel.

Koostöö võib olla sunniviisiline, vabatahtlik või kavatsemata. Ühised eesmärgid võivad koostööks liita täiesti erinevaid komponente. Erinevused võivad olla nii suured, et komponentide koos töötamine ei tuleks tavaolukorras kõne allagi. Koostööd võivad teha erinevad asutused ja organisatsioonid, mis muidu on teineteise tegevusest eraldatud.

Koostöö on alternatiiv üksi töötamisele teistega konkureerimise asemel.

Seetõttu ongi oluline õppida pelgalt koos töötamise asemel koostööd tegema.

iDevice ikoon Ülesanne
Mõtiskle koos töötamise ning koostöö erinevuste üle. Too mõlema mõiste puhul näiteid erinevatest töösituatsioonidest kus oled osalenud. Pane kirja nende sarnasused ning erinevused.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License