SWOT analüüs

Õppematerjal on koostatud Tartu Kutsehariduskeskuse majanduse, ettevõtluse või turunduse ainet õppivatele õpilastele.

Teema "SWOT analüüs" läbimisel õpilane:

  • teab SWOT analüüsi koostamise põhimõtteid
  • oskab analüüsida sise-ja välistegureid
  • oskab kasutada meetodit äriplaani koostamisel

Koostaja: Ülle Tolk

Tartu KHK õpetaja

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License