Perioodikaväljaanded

iDevice ikoon Ajalehtedel ja ajakirjadel on nimi, nimi kirjutatakse suure tähega
Perioodikaväljaannete nimed kirjutatakse läbiva suurtähega:

1. ajalehed Postimees, Rahva Hääl, Oma Saar, Eesti Ekspress, Õpetajate Leht, Pärnu Postimees;

 

ajaleht Eesti Ekspress

 


 


2. ajakirjad Keel ja Kirjandus, Eesti Loodus, Teater. Muusika. Kino, Eesti Arst, Elu Pilt;

 

ajakiri Pere ja Kodu

 

vanaraamat.ee


 

3. muud perioodikaväljaanded: Eesti Kaubamärgid, Loomingu Raamatukogu, Postimehe lisa Siiliga Serviti, õpilasalmanahh Oma Sulega.perioodikaväljaanne Loomingu Raamatukogu

 

digira.wordpress.com

 

 

Neid nimesid võib eraldada ka jutumärkidega.

Ladina tähestikuga keeltest võetud nimede algustäheortograafiat ei muudeta, teistest tähestikest transkribeerimisel kohaldatakse oma reeglit: Helsingin Sanomat, The Official Gazette of the United States Patent Office, Lietuvos rytas, Literaturnaja Gazeta, Argumentõ i Faktõ, ajalehest Moskovskije Novosti.

Osa väljaandeid nimetatakse väljaandja ja trükiseliigi järgi ning neil ei ole nime: Emakeele Seltsi aastaraamat, Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, Tartu Tähetorni kalender, Praha Ülikooli toimetised.


IDevice küsimuse ikoon Testi oma teadmisi
Vali õige variant
  
Lugesin ajalehti Postimees, Rahva Hääl ja Eesti Ekspress
Lugesin ajalehti postimeest, Rahva hääl ja Eesti ekspress

  
Mulle meeldivad ajakirjad Eesti Loodus ja Teater. Muusika. Kino.
Mulle meeldivad ajakirjad Eesti loodus ja Teater. muusika. kino.

  
Otsin Postimehe lisa Siiliga Serviti.
Otsin Postimehe lisa siiliga serviti.