Vertikaalne soengurullide keeramisskeem

iDevice ikoon Eesmärgid

Selle teema läbimisel õpilane teab ja oskab, kuidas keerata vertikaalse rullikeeramisskeemi järgi soengurulle. Saab iseseisvalt harjutada rullide keeramist.

 


iDevice ikoon Eelteadmised

Selline soengurullide keeramisskeem sobib poolpikkadele või pikkadele juustele. Sellise rullikeeramisskeemiga saab kujundada erinevaid soenguid, näiteks "Banaanisoeng" või pikkadele juustele spiraallokiline soeng.

Erinevate tööde tegemisel juuksuritöös kasutatakse juuste jaotamisel jaotusjoontena A- ja B-telge. A-telg on otsejaotus, mis algab juuksekasvupiirist otsmikult pea keskelt ning läbib pöörise ja lõpeb juuksekasvupiiril kaelal. A-telg jaotab pea paremaks ja vasakuks pooleks.

B-telg on otsejoon, mis kulgeb üle pea kõige kõrgema osa ühe kõrva tipust teise kõrva tipuni.


 

Soengurullide keeramine pealaele

 

Vertikaalse rullikeeramisskeemi korral alustatakse soengurullide keeramist pealaelt.

Tehke kaks paralleelset sirget jaotusjoont pealaelt juuksekasvupiirilt kuni pööriseni. Jaotusjoonte vahe on soengurulli pikkune.

Soengurulle hakatakse keerama pealaelt. Esimesed kaks soengurulli keeratakse ette suunatud kohevusega.

Juuksekasvupiiri äärest eraldatakse sirge joonega soengurulli läbimõõdu paksuselt juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse näo poole.

Soengurull asetatakse juuksesalgu otsa.

Soengurull keeratakse enda poole pea suunas.

Salku pingtatakse ühtlaselt näo poole rulli keeramise ajal.

Soengurull kinnitatakse rullinõelaga.

Paralleelselt keeratud soengurulliga eraldatakse uus sirge joonega soengurulli läbimõõdu paksune juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse ettepoole.

Soengurull asetatakse juuksesalgu otsa.

Soengurull eeratakse pea suunas enda poole.

Kinnitatakse soengurull rullinõelaga.

Kolmas soengurull keeratakse otse ülesse suunatud kohevusega.

Analoogiliselt keeratakse soengurullid pööriseni.

Pealaele keeratud soengurullid

 

Soengurullide keeramine külgedele

 

Järgmisena hakatakse soengurulle keerama pea paremale küljele.

Eraldatakse rullipikkune salk horisontaalse sirge joonena. Eralduse võib teha kuni A-teljeni kuklas.

Näo äärest juuksekasvupiiri äärest soengurulli läbimõõdu paksuselt eraldatakse sirge joonega ristkülikukujuline juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse näo poole. Esimene soengurull keeratakse ette suunatud kohevusega.

Soengurull asetatakse juuksesalgu otsa.

Soengurull keeratakse enda poole pea suunas.

Soengurull kinnitatakse rullinõelaga.

Teine rull keeratakse ülesse suunatud kohevusega.

Paremale küljele soengurulle keerates seistakse selja taga.

Analoogiliselt keeratakse soengurullid kuni ülemise kuklaosa A-teljeni.

Pea kumeruse tõttu eraldatakse kukla piirkonnas salgud trapetsikujuliselt, kus kaela poole on salgu paksuseks rulli läbimõõt pealae suunas väiksem.

Keeratakse soengurull.

Analoogiliselt keeratakse kuni A-teljeni.

Sõltuvalt pea suurusest saab külje peale keerata soengurulle kahte moodi.

Lühemate juuste korral keeratakse kõrva ees olevale osale soengurull(id) horisontaalselt.

Rullid keeratakse suunaga ülevalt alla.

Kõrva tagant keeratakse soengurullid vertikaalselt.


Pikemate juuste korral keeratakse soengurullid vertikaalselt.

Soengurullid keeratakse analoogiliselt eelmise rea rullide keeramisega.

Külje peale keeratud soengurullid

 

Analoogiliselt keeratakse vasaku külje ja kukla juuksed.

 

Soengurullide keeramine kukla alumisele osale

 

Kukla alumisele osale keeratakse juuste pikkusest sõltuvalt soengurulle kahte moodi.

 

Poolpikkadele ja pikkadele juustele keeratakse soengurullid vertikaalselt.

Kõrva tagant eraldatakse ristkülikukujuline vertikaalne juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi, pingutatakse risti peaga ja keeratakse soengurull ning kinnitatakse rullinõelaga.

Analoogiliselt keeratakse kukla alumisel osal kõik soengurullid.

Soengurullide keeramist alustatakse ühe kõrva tagant ja keeratakse A-teljeni. Teise kõrva poolt keeratakse analoogiliselt A-teljeni.

 

Lühemate juuste korral võib kukla alumisele osale keerata soengurullid horisontaalselt.

Rullide keeramist alustatakse kukla keskosast, siis üks kõrvatagune osa ja seejärel teine kõrvatagune osa.

Verikaalse rullikeeramisskeemi järgi keeratud soengurullid

 

Pikkadele juustele vertikaalne rullikeeramisskeemLühikestele juustele vertikaalne rullikeeramiskeem

 

 


     

 

Spiraallokiline soeng pikkadele juustele

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License