Malelaua soengurullide keeramisskeem

iDevice ikoon Eesmärgid

Selle teema läbimisel õpilane teab ja oskab, kuidas keerata malelaua rullikeeramisskeemi järgi soengurulle. Saab iseseisvalt harjutada rullide keeramist.

 


iDevice ikoon Eelteadmised

See rullikeeramisskeem sobib kliendile, kes kannab juukseid üle pea ja kellel on hõredad juuksed. Selle skeemi järgi võib keerata soengurulle naistele, kel on lühikesed kuni poolpikad juuksed.

Erinevate tööde tegemisel juuksuritöös kasutatakse juuste jaotamisel jaotusjoontena A- ja B-telge. A-telg on otsejaotus, mis algab juuksekasvupiirist otsmikult pea keskelt ning läbib pöörise ja lõpeb juuksekasvupiiril kaelal. A-telg jaotab pea paremaks ja vasakuks pooleks.

B-telg on otsejoon, mis kulgeb üle pea kõige kõrgema osa ühe kõrva tipust teise kõrva tipuni.


 

Soengurulle hakatakse keerama pealaelt.

Esimesse rulliritta kuulub malelaua rullikeeramisskeemi kasutamise korral ainult üks rull.

Juuksekasvupiiri äärest soengurulli pikkuselt ja läbimõõdu paksuselt eraldatakse sirge joonega esimene juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse näo poole, s.t. esimene rull keeratakse ette suunatud kohevusega.

Soengurull asetatakse juuksesalgu otsa.

Soengurull keeratakse enda poole pea suunas.

Rulli keeramise aegu pingutatakse juuksesalku ühtlaselt näo poole.

Rullinõelaga kinnitatakse soengurull.

Teise, kolmanda ja neljanda rea rullide keeramisel külgede peal asetsevad soengurullid vertikaalselt.


Teise rullirea keeramine:

Teise rulliritta keeratakse neli soengurulli.

Eraldatakse teine rulli mõõdu järgi juuksesalk paremalt külje poolt kuni esimese rulli keskkohani (A-teljeni).

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Salgu otsa asetatakse soengurull ja keeratakse pea poole ning kinnitatakse rullinõelaga.

Eraldatakse kolmas rulli mõõdu järgi juuksesalk paremalt külje poolt alates juuksekasvupiirist kuni keeratud soengurullini.

Keeratakse soengurull.

Eraldatakse neljas rulli mõõdu järgi juuksesalk vasaku külje poolt kuni esimese rulli keskkohani (A-teljeni).

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Salgu otsa asetatakse soengurull ja keeratakse pea poole ning kinnitatakse rullinõelaga.

Eraldatakse viies rulli mõõdu järgi juuksesalk. Viies juuksesalk eraldatakse vasakult poolt juuksekasvu piirist kuni neljanda keeratud rullini.

Keeratakse soengurull.

 

Kolmanda rullirea keeramine:

Kolmandasse rulliritta keeratakse viis soengurulli.

Eraldatakse kuues rulli mõõdu järgi juuksesalk. See juuksesalk eraldatakse paralleelselt esimesena keeratud soengurulliga.

Keeratakse soengurull.

Eraldatakse seitsmes rulli mõõdu järgi juuksesalk parema külje poolt kolmanda rulli keskkohast kuni teise rulli keskkohani.

Keeratakse soengurull.

Eraldatakse kaheksas rulli mõõdu järgi juuksesalk. Kaheksas juuksesalk eraldatakse paremalt poolt juuksekasvu piirist kuni seitsmenda keeratud rullini (kolmanda rulli keskkohani).

Keeratakse soengurull.

Eraldatakse üheksas rulli mõõdu järgi juuksesalk. Üheksas juuksesalk eraldatakse neljanda rulli keskkohast liikudes vasaku külje poole viienda rulli keskkohani.

Keeratakse soengurull.

Eraldatakse kümnes rulli mõõdu järgi juuksesalk. Kümnes juuksesalk eraldatakse viiendast rullist kuni vasaku külje juuksekasvupiirini.

Keeratakse soengurull.

 

Neljanda rullirea keeramine:

Neljandasse rulliritta keeratakse neli soengurulli.

Rulle keeratakse analoogiliselt teise rea eralduste järgi. Alustatakse juuksesalgu eraldamist A-telje juurest.

Pealaele ja külgedele keeratud soengurullid

 

Lähtuvalt pea kujust keeratakse pöörise juurest ja kukla ülemises osas rulle järgmiselt:

Viienda rullirea keeramine:

Viiendasse rulliritta keeratakse üks soengurull.

Rull keeratakse analoogiliselt esimese rea eralduse järgi. Soengurull keeratakse otse ülesse suunatud kohevusega.

 

Kuuenda rullirea keeramine:

Kuuendasse rulliritta keeratakse kaks soengurulli.

Parema külje poolt eraldatakse rulli pikkune trapetsikujuline juuksesalk kuni A- teljeni. Trapetsi lühem külg on külje suunas. A-telje pool on juuksesalgu paksus rulli läbimõõdu järgi eraldatud.

Keeratakse soengurull.

A-teljest vasakule eraldatakse rullipikkune trapetsikujuline juuksesalk. Trapetsi lühem külg on külje poole.

Keeratakse soengurull.

 

Seitsmenda rullirea keeramine:

Seitsemendasse rulliritta keeratakse kolm soengurulli.

Kukla keskele eraldatakse rullisuurune ristkülikukujuline juuksesalk.

Keeratakse soengurull.

Keeratud rullist parema külje poole eraldatakse trapetsikujuline juuksesalk. Trapetsi lühem külg on külje poole.

Keeratakse soengurull.

Selle rea esimesena keeratud rullist vasaku külje poole eraldatakse trapetsikujuline juuksesalk. Trapetsi lühem külg on külje poole. Keeratakse soengurull.

Kukla ülemisele osale keeratud soengurullid

 

Järgmised rulliread keeratakse kukla osas rullide asetsemisega horisontaalselt.

Sõltuvalt pea kujust ja rullide suurusest võib rulliridade arv olla viis ja rohkem.

 

Kaheksanda rullirea keeramine:

A-teljest paremale eraldatakse rullisuurune ristkülikukujuline juuksesalk.

Keeratakse soengurull.

Kõrva poole eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk.

Keeratakse soengurull.

A- teljest vasakule poole eraldatakse rulli suurune ristkülikukujuline juuksesalk.

Keeratakse soengurull.

Kõrva poole eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk.

Keeratakse soengurull.

 

Üheksanda rullirea keeramine:

Sellele reale rullide keeramist alustakse kukla keskelt A-teljelt. Liigutakse edasi paremale poole, siis jätkatakse vasakult poolt.

Edasi keeratakse soengurulle vaheldumisi ridade kaupa analoogiliselt kaheksanda ja üheksanda rullireana kuni juuksekasvupiirini kaelal. Lühemate juuste korral võib keerata soengurulle kuklaluust allapoole üks aste väiksema läbimõõduga.

 

Malelaua tehnikas keeratud soengurullid


 
Malelaua rullikeeramisskeem

 

 

 

Valmis soeng

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License