Seitel külje peal soengurullide keeramisskeem

iDevice ikoon Eesmärgid

Selle teema läbimisel õpilane teab ja oskab, kuidas keerata seitel külje peal rullikeeramisskeemi järgi soengurulle. Saab iseseisvalt harjutada rullide keeramist.


iDevice ikoon Eelteadmised

Selline soengurullide keeramise skeem sobib erineva pikkusega juustele ning erinevate soengute kujundamiseks, kui klient kannab seitlit külje peal.

Erinevate tööde tegemisel juuksuritöös kasutatakse juuste jaotamisel jaotusjoontena A- ja B-telge. A-telg on otsejaotus, mis algab juuksekasvupiirist otsmikult pea keskelt ning läbib pöörise ja lõpeb juuksekasvupiiril kaelal. A-telg jaotab pea paremaks ja vasakuks pooleks.

B-telg on otsejoon, mis kulgeb üle pea kõige kõrgema osa ühe kõrva tipust teise kõrva tipuni.

 


 

Soengurullide keeramine pealaele

 

Soengurullide keeramist alustatakse pealaelt.

Külje peale, kus klient kannab seitlit, tehakse soengurulli pikkune sirge seitel.

Paralleelselt seitliga hakatakse pealaele keerama soengurulle.

Paralleelselt seitliga eraldatakse sirge joonega soengurulli suurune ristkülikukujuline juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Keeratakse soengurull ja kinnitatakse rullinõelaga.

Paralleelselt esimese rulliga keeratakse kolm kuni neli soengurulli. Rullide arv sõltub nende läbimõõdust.

 

Soengurullide keeramine kukla keskosale

 

Soengurullide keeramist jätkatakse pealaelt ja kukla keskosas.

Pealael tehakse B-teljest kaks paralleelset sirget jaotusjoont läbi pöörise kuni juuksekasvupiirini kaelal. Jaotusjoonte vahe on soengurulli pikkune.

Risti keeratud soengurullidega eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutataks risti peanahaga.

Soengurull asetatakse juuksesalgu otsa.

Keeratakse soengurulli enda poole pea suunas.

Soengurull kinnitatakse rullinõelaga.

Pealaele keeratud soengurullid

 

Analoogiliselt keeratakse järgmised soengurullid kuni kuklaluuni.

Kuklaluust allapoole võib keerata üks aste väiksema läbimõõduga soengurulle. Väiksema läbimõõduga rulle on soovitav kasutada lühemate juuste korral.

Kukla keskkohale keeratud soengurullid

 

Soengurullide keeramine kõrvatagusele osale

 

Soengurullide keeramist jätkatakse parema kõrva tagusel osal.

Pealae osa kõrvalt eraldatakse laega paralleelselt kolmnurkse kujuga juuksesalk. Näo poole on salgu paksuseks soengurulli läbimõõt.

Juuksesalk kammitakse läbi.

Juuksesalk pingutatakse risti peanahaga.

Juuksesalgu otsa asetatud soengurull keeratakse ning kinnitatakse rullinõelaga.

Teise juuksesalgu eraldamisel liigutakse natuke kukla suunas, et tekiks väike nihe. Keeratakse soengurull.

Kolmanda juuksesalgu eraldamisel liigutakse veel natuke kukla suunas, et tekiks uuesti väike nihe. Keeratakse soengurull.

Järgmised soengurullid keeratakse paralleelselt kolmanda rulliga.

Kui kukla keskmisel osal kuklaluust allapoole keerati aste väiksema läbimõõduga soengurullid, siis keeratakse kõrvataguses osas samalt kõrguselt väiksemad soengurullid.

Parema kõrva tagusele osale keeratud soengurullid

 

Soengurullide keeramine küljeosale

 

Järgmisena hakatakse keerama soengurulle parema külje osale.

Paralleelselt pealae osas olevate rullidega eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja keeratakse soengurull ning kinnitatakse.

Järgmisena eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk, kuhu keeratakse soengurull.

Paralleelselt teise rulliga keeratakse järgmised rullid.

Viimast juuksesalku kõrva ees keeratakse vajadusel aste väiksema läbimõõduga rullile.

Lühemate juuste korral saavutatakse loki tulemus ilusam, kui juuksed on keeratud väiksema läbimõõduga rullile.


Analoogiliselt keeratakse soengurullid ka vasaku kõrva tagusel

Vasaku kõrva tagusele osale keeratud soengurullid

ja kõrva ees oleval osal.


Seitel külje peal keeratud soengurullid

 

Seitel külje peal rullikeeramisskeem

   

 

Valmissoeng

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License