Klassikaline soengurullide keeramisskeem

iDevice ikoon Eesmärgid
Selle teema läbimisel õpilane teab ja oskab, kuidas keerata klassikalise rullikeeramisskeemi järgi soengurulle. Saab iseseisvalt harjutada rullide keeramist.

iDevice ikoon Eelteadmised

Selline soengurullide keeramise skeem sobib erineva pikkusega juustele ning erinevate soengute kujundamiseks. See on juuksuritöös kõige rohkem kasutatav rullikeeramisskeem.

Enne soengurullide keeramist pestakse juuksed puhtaks, siis tuleb lõpptulemus ilusam.

Sõltuvalt pea suurusest ja rullide läbimõõdust läheb ühe pea jaoks vaja 25 - 35 erineva läbimõõduga soengurulli ja rullinõela.


 

Soengurullide keeramine pealaele

 

Soengurulle hakatakse keerama pealaelt.

Tööd alustatakse kahe paralleelse sirgete jaotusjoontetegemisega pealaelt juuksekasvupiirilt läbi pöörise kuni juuksekasvupiirini kaelal. Jaotusjoonte vahe on soengurulli pikkune.


Esimesed kaks soengurulli võib keerata ette suunatud kohevusega.

Juuksekasvu piiri äärest eraldatakse soengurulli läbimõõdu paksuselt sirgete joontega juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse ettepoole.

Soengurull asetatakse juuksesalgu otsa.

Keeratakse soengurulli pea suunas enda poole.

Rulli keeramise ajal pingtatakse salku ühtlaselt ette poole.

Soengurull kinnitatakse rullinõelaga.

Paralleelselt keeratud soengurulliga eraldatakse uus soengurulli läbimõõdu paksusene juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Soengurull asetatakse juuksesalgu otsa.

Keeratakse soengurull pea suunas enda poole.

Rulli keeramise ajal pingutakse salku ühtlaselt risti peanahaga.

Soengurull kinnitatakse rullinõelaga.

Pealaele keeratud soengurullid

 

Analoogiliselt keeratakse ka järgmised soengurullid kuni kuklaluuni.

Kukla luust alla poole võib keerata üks aste väiksema läbimõõduga soengurulle. Väiksema läbimõõduga rulle on soovitav kasutada lühemate juuste korral.

Pea keskosale keeratud soengurullid

 

Soengurullide keeramine kõrvatagusele osale

 

Soengurullide keeramist jätkatakse parema kõrva tagusel osal.

Pealae osa kõrvalt eraldatakse kolmnurkse kujuga juuksesalk. Näo poole on salgu paksuseks soengurulli läbimõõt.

Juuksesalk kammitakse läbi.

Juuksesalk pingutatakse risti peanahaga ja keeratakse soengurull.

Järgmisena eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk, kuhu keeratakse soengurull.

Kolmanda juuksesalgu eraldamisel liigutakse natuke kukla suunas, et tekiks väike nihe.

Järgmised soengurullid keeratakse paralleelselt kolmanda rulliga.

Kui kukla keskmisel osal kuklaluust allapoole keerati aste väiksema läbimõõduga soengurullid, siis keeratakse kõrvatagusel osal samalt kõrguselt väiksemad soengurullid.

 

Soengurullide keeramine kõrva ees olevale osale

 

Järgmisena hakatakse keerama soengurulle parema kõrva ees oleval osal.

Ristkülikukujuline rulli läbimõõdu suurune juuksesalk eraldatakse risti pealae osas olevate rullidega.

Juuksesalk kammitakse läbi.

Juuksesalk kammitakse risti peanahaga ja keeratakse soengurull.

Järgmisena eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk, kuhu keeratakse soengurull.

Paralleelselt teise rulliga keeratakse järgmised rullid.

Viimane juuksesalk kõrva ees võib keerata aste väiksema läbimõõduga rullile.

Lühemate juuste korral saadakse loki tulemus ilusam, kui juuksed on keeratud väiksema läbimõõduga rullile. Viimase rulli võib keerata ka taha suunatud kohevusega.

Kukla keskosale keeratud soengurullid

 

Analoogiliselt keeratakse soengurullid vasaku kõrva tagusel ja kõrva ees olevale osale.

 

Klassikaline rullikeeramisskeemi järgi keeratud soengurullid

 

 
Klassikaline rullikeeramisskeem

 

 

Valmis soeng

 

 

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License