Windowsi failiõigused

NTFS õigused ja atribuudid

NTFS failisüsteemis võimalik failidele ning kataloogidele määrata tervet rida õigusi ning atribuute. NTFS õigused (NTFS Permissions) on reeglid, mis on seotud failisüsteemi objektiga ning määravad millistel kasutajatel on millised õigused nende objektide kasutamiseks. Faili või kataloogi õigusi saab muuta administrator kasutaja, faili või kataloogi omanik ja kõik kasutajad kellele konkreetse faili või kataloogi juures on antud Full Control õigus.

Kataloogi puhul on lisaks neile õigustele veel ka List Folder Contents – see lubab kasutajal või grupil näha kataloogis olevaid faile ja alamkatalooge.

Õiguste kombineerimine ja pärimine

Kuna on võimalik, et üks kasutaja kuulub mitmesse gruppi, siis järelikult peavad õigused kuidagi kombineeruma. NTFS õigused on kumulatiivsed – see tähendab, et kui kasutajal on näiteks failile lugemisõigus ja grupil kuhu ta kuulub on samale failile kirjutamisõigus, siis on kasutajal tegelikult nii kirjutamis kui lugemisõigus.
Failiõigused on tähtsamad kui kataloogiõigused – st. Kui kasutajale on antud õigused failile, kuid mitte kataloogile, milles see fail asub, siis kasutajal on ikkagi õigused failile olemas. Samas peab ta faili kasutamiseks täpselt teadma kus fail on, sest kuna tal kataloogile List Folder Contents õigust pole, siis kataloogi sisu talle ei näidata.
Deny tühistab õiguse IGAL JUHUL, ka siis kui kumulatiivsusest tulenevalt peaks see olemas olema.
NTFS õigused on päritavad st. Alamkataloog ja seal asuvad failid pärivad vaikimisi ülemkataloogi õigused. Vaikimisi õiguste pärimist on võimalik tühistada. Sellisel juhul saab kataloog, mille õiguste pärimine ülemkataloogilt katkestati ise õiguste suhtes ülemkataloogiks ja tema alamkataloogid pärivad vaikimisi tema õigused.

Faili atribuudid:

Read Only – fail on märgitud ainult lugemiseks.
Hidden – fail on märgitud peitmiseks (kui Folder Options valikutest vaheleht View alt pole märgitud teisiti, siis seda faili ei näidata)
Folder/File is ready for archiving – kataloog või fail on märgitud arhiveerimiseks.
For fast searching, allow Indexing service to index this file – Index teenus tohib, selle faili kohta käiva informatsiooni lisada oma andmebaasi
Compress contents to save disk space – kataloogi või faili sisu pakitakse
Encrypt contents to secure data – kataloogi või faili sisu sisu krüpteeritakse. NB! Selle valiku puhul on oluline teha varukoopia kasutaja sertifikaadist koos privaatvõtmega – vastasel juhul võib juhtuda, et faile pole enam võimalik lahti krüpteerida kui kasutajakonto andmed kaotsi lähevad.