Enesetestid

Tõene / Väär küsimus
Otsusta kas lause on õige või vale


Sudo võimaldab vastavalt konfiguratsioonifailis kindlaksmääratud piirangutele kasutajal teise kasutaja õigustes programme käivitada

Tõene Väär


Käsk chmod abil on võimalik kasutajaandmeid muuta

Tõene Väär


Vaikimisi hoitakse kasutajate andmeid /users/passwd kataloogis

Tõene Väär


Kas süsteemse kasutaja parooli on võimalik teada saada?

Tõene Väär


Kas kataloogiõigused on failiõigustest tähtsamad?

Tõene Väär


Kas keelamisõigus on alati eespool lubamisõigusest?

Tõene Väär
Mitme-valitavaga
Milliste käskude abil saab Linuxis kasutajaid hallata?
useradd
newuser
usercreate
passwdMilline neist ei ole windowsi algne kasutajanimi
guest
root
power user
adminMillised on neist on windowsi failiõigused
Full access
Read
Write
See folder contentMilliseid õiguseid on vaja skriptide käivitamiseks
Kirjutamise
lugemise
täisõigus