Õiguste tabel

Kasutajateõigustest ülevaate saamiseks tuleb kasutajad rollitabelisse kirja panna. Tabeli aluseks võetakse ettevõtte töötajate ametijuhendi kirjeldused. Selles dokumendis on paika pandud kõik ametlikud tööülesanded. Rollitabel koosneb rollide ja õiguste lahtrite suhtest - ridadesse on märgitud erinevad õigused ning veergudesse erinevad rollid. Ristumiskohal on näha kas antud rollil on vastav õigus või mitte.

Vaata näidet