Ümar kaelaava

iDevice ikoon


Ümarkaelus on väga levinud ja kandi kudumiseks on palju erinevaid võimalusi. Kaelaava kootakse lõike järgi. Kõigepealt tuleb valida, kas kant kududa kaelaava külge või kududa hoopis eraldi ja seejärel õmmelda. Sellest lähtuvalt tuleb ka kududa kaelaava: Kui kant kootakse hiljem eraldi, siis kootakse kaelaava kudumisel silmused maha.
Kui kant kootakse külge, jäetakse keskmised silmused abivardale, ülejäänud silmused võib lõike järgi maha kududa.
Kaelaava võib kududa ka ilma kandita, sel juhul on soovitav kahandada mõne silmuse kaugusel äärest (tekib väike kant), vajadusel võib silmused üle heegeldada.


Kandi kudumine

Kaeluse külge kootava ühekordse kandi puhul korjatakse silmused kaelaava äärest varrastele. Et vältida aukude tekkimist, on soovitav tööproovil silmuste korjamise tihedus järgi proovida. 10 cm 3...4 silmust rohkem.
Korralikult saab silmused korjatud, kui kaelusekaarde heegeldada või tikkida ahelpistes kett ja selle alt korjata silmused vardale. Tavaliselt kootakse ühekordne kant soonikkoes (soovitavalt peenemate varrastega). Esimene kudumisrida on soovitav kududa pahempidine, siis ei jää silmuste korjamise kohad näha, edasi kududa soonikut. Lõpetusrea puhul tuleks jälgida, et poleks liiga pingul või kasutada itaalia ääre lõpetamisvõtet (õpikus).
Kaeluse külge kootava kahekordse kandi puhul võib silmused korjata üles nii töö paremalt, kui ka pahemalt poolelt.
Kandi võib kududa parempidises koes või soonikkoelisena. Laia kandi puhul võib kasutada peenemaid vardaid murdejoonepoolses osas.
Kandi murdejoonele võib kududa pahempidise rea või sämbulise serva ja seejärel kududa tagasipööratav kandiosa 1 rea võrra pikem. Kandi võib kinnitada kaelaava äärele peitpistetega, silmuseliselt, tikkpistetega. Pisted ei tohi olla liiga pingul.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License