Sissejuhatus

Õppematerjal teemal "Hulktahukad" on välja töötatud tööstustehnoloogia eriala õpilastele kasutamiseks erialases matemaatikas. Õppematerjal abistab ka teiste erialade õpilasi vastava ainekursuse õppimisel ja riigieksamiteks valmistumisel.

Õppematerjali eesmärgiks on arendada ruumilist ettekujutust, loogilist mõtlemist, seoste leidmise ja arutlusoskust.

Teema "Hulktahukad" läbimisel õpilane:

  • teab ja tunneb enamkasutatavaid hulktahukaid ja neid iseloomustavaid suurusi
  • oskab lahendada praktilisi ülesandeid kehade mahtude ja pindalade leidmiseks

Koostajad: Tiia Leego, Lidia Feklistova (Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajad).

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License

Autorid: Tiia Leego, Lidia Feklistova