Vöötkooditehnika kasutamine laos

iDevice ikoon Sissejuhatus
Käesoleva õpiobjekti abil saab õppija ülevaate vöötkooditehnika kasutamisest laonduses ja logistikas.

Õpiobjekt on osa logistika erialade RÕK alusel koostatud moodulist Infotehnoloogia kasutamine laos.

Antud õpiobjekt koondab üheks tervikuks erinevaid erialaspetsialistide poolt koostatud materjale ja annab õppijale võimaluse iseseisvalt testida omandatud teadmisi.

Tutvudes õpiobjektis esitatud materjalidega ja töötades iseseisvalt objektis viidatud infoallikatega, omandab õppija teoreetilise ettekujutuse erinevatest vöötkooditehnika kasutamisvõimalustest kaubaladudes ja logistikafirmades.

 

Õppematerjali koostas

Signe Sundja

Tartu KHK kutseõpetaja