Turismitoote reklaami loomine

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava
Moodul: 14. Reisikorraldusõpe
Teema: Turismitoote reklaam

 

Antud õpiobjekt on abiks turismierialade õppijatele turismitoote reklaami põhimõtete omandamisel ja turismitoote reklaami isetegemisel kasutades tänapäeva infotehnoloogia võimalusi.

Õpiobjektis on esitatud turismitoote ja reklaami mõisted, turismitoote reklaami loomise põhimõtted, turismitoote reklaami loomise juhend ning ülesanne, milleks on reklaami loomine arvestades turismitoote ja reklaamikanali iseärasusi. Enne oma reklaami loomist tuleb läbi vaadata esitatud videoreklaami näited ning analüüsida neid lähtuvalt toodud küsimustest.

Vidoreklaami kokkupanek võib toimuda arvutiõpetuse tunni raames. Vahendina soovitame kasutada Windows Movie Maker'it kui kättesaadavat ja lihtsat videote tegemise programmi.


 

Õpiobjekti autor Lili Kängsepp

Tartu KHK kutseõpetaja

Kaasautor Maarja Kask

Tartu 2010

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License