Õpiobjekti tutvustus

Hea õppija,


Käesolev õpiobjekt on koostatud kaubanduseriala õpilastele.

Õpiobjekt kuulub kaubanduserialade riikliku õppekava moodulisse 12 "Kaubaõpetus" teema "Toidukaubaõpetus" alateemasse "Sool" mahus 0,1 õn.

Õpiobjekti eesmärgiks on anda ülevaade soola tekkimisest ja ajaloost, erinevatest soola liikidest, soola kasutamisest ning teadmisi soola kasulikkusest ja kahjulikkusest.

Kui Sul tekib materjalidega tutvumisel küsimusi või muresid, pöördu julgesti ja kirjuta kiri aadressile vaike.vetka@khk.tartu.ee

Meeldivaid õpielamusi!

Vaike Vetka

Tartu Kutsehariduskeskus

Kaubanduse ja ärinduse osakonna kutseõpetaja

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License