Sissejuhatus teemasse "Juuste lõikamine"

Antud õpiobjekti eesmärgiks on anda juuksuritöö õppijatele eelteadmised juuste lõikamise teema õppimisel.

Õpiobjektis käsitletakse järgmisi teemasid:

Juuste lõikamise tööriistad.
Juuste lõikamiseks vajalike töövahendite hooldamine ja desinfitseerimine.
Juuste jaotamine osadeks.
Juuste eraldused ja pingutused.
Juukselõikuste põhivormid.

Iga teema juures on piltide, skeemidega illustreeritud lugemismaterjal, mille abil on õppijail võimalik teooria enne praktilistesse harjutustundidesse minemist selgeks saada. Teooria kinnistamiseks on olemas enesetestid.

Õpiobjekti autor on Tartu KHK kutseõpetaja Taissa Sulajeva

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License