Pakendid ja taara

SISSEJUHATUS

Käesoleva õpiobjekti abil saab õppija ülevaate erinevatest pakenditest, pakkematerjalidest ja taara ringlemisest ettevõtete vahel. 

 

Õpiobjekt on osa logistika erialade RÕK alusel koostatud moodulist Laonduse alused. Antud õpiobjekt illustreerib õppijale varem kättesaadavat materjali ja koondab selle üheks tervikuks harjutusülesannete ja enesekontrolli testiga.

Tutvudes õpiobjektis esitatud materjalidega ja töötades iseseisvalt objektis viidatud infoallikatega, omandab õppija teadmised logistilises ahelas liikuvatest erinevatest pakenditest ning oskuse määrata väljuva saadetise pakkimisviisi ja pakkematerjali.

 

Õppematerjali koostas

Signe Sundja

Tartu KHK kutseõpetaja

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License