ÕPPEKAASUSTE LAHENDAMINE

iDevice ikoon
Õpiobjekti autor on Tartu Kutsehariduskeskuse õiguse aluste õpetaja
Jaanika Erne.

iDevice ikoon ÜLDEESMÄRGID
Tartu Kutsehariduskeskuse õppija tulevase teadlikult õiguskuuleka kodanikuna peab õigusest kinnipidamisega seotud praktilisi aspekte mõistma ja sellepärast neid harjutama. Nii on enne tööle asumist ja /või teenuste osutamist kasulik "läbi mängida" võimalikud seonduvad probleemid läbi praktilise eluga seotud õppekaasuste lahendamise.

iDevice ikoon ERIEESMÄRGID
Õppija oskab:
-töötada elektroonilise Riigi Teataja (eRT) andmebaasiga;
-analüüsida töötamiseks ja teenuste osutamiseks erialal vajaminevaid õigusakte.

iDevice ikoon SIHTGRUPP

Õpiobjekti aluseks on sekretäritöö riiklik õppekava.

Õpiobjekti saab kasutada nii päevases õppes kui osakoormusega ja kaugõppes.

Õpiobjekt sobib ka täiskasvanud õppijale.