Laonduse alused

iDevice ikoon Sissejuhatus
LADUDE VAJADUS JA OTSTARVE, LADUDE TÜÜBID

Käesoleva õpiobjekti abil saab õppija ülevaate ladude vajadusest ning otstarbest ja ladude tüpiseerimisest erinevate tunnuste alusel.

Nimetatud teema kuulub logistika erialade RÕK mooduli Laonduse alused alla.

Koostatud õppematerjal hõlmab teoreetilisi lugemismaterjale, rohkelt illustratsioone ja mitmeid enesekontrolli võimalusi.

Õppija loeb läbi illustreeritud lugemismaterjalid ning kinnistab teadmisi erinevate harjutusülesannete täitmisel.

Peale õppematerjali läbimist teab õppija ladude vajadust ja otstarvet ning tunneb ladude tüüpe.

 


Õpiobjekti koostaja

Signe Sundja

Tartu KHK

kutseõpetaja