Laondus ja kaupade käsitsemine

SISSEJUHATUS

 

Käesoleva õpiobjekti abil saab õppija ülevaate laoruumide korrashoiust ning puhastustöödest ladudes.

Nimetatud teema kuulub logistika erialade RÕK mooduli Laondus ja kaupade käsitsemine alla.

Antud õpiobjekt illustreerib õppijatele varem kättesaadavaid materjale ning seob need ühtseks tervikuks enesekontrolli testidega.

Tutvudes õpiobjektis esitatud materjalidega ja töötades iseseisvalt objektis viidatud infoallikatega, omandab õppija teoreetilise ettekujutuse laoruumide korrashoiu nõuetest ja puhastustööde läbiviimisest kaubaladudes.

 

 

Õppematerjali koostas

Signe Sundja

Tartu KHK kutseõpetaja