Vertikaalne rullikeeramisskeem

iDevice ikoon Eesmärgid

Selle teema läbimisel õpilane teab ja oskab, kuidas keerata vertikaalse rullikeeramisskeemi järgi keemilise loki rulle. Saab iseseisvalt harjutada rullide keeramist.


iDevice ikoon Eelteadmised

Selline keemilise loki rullikeeramisskeem sobib poolpikkadele või pikkadele juustele.

Erinevate tööde tegemisel juuksuritöös juuste jaotamiseks kasutatakse jaotusjoontena A- ja B-telge. A-telg on otsejaotus, mis algab juuksekasvupiirist otsmikult pea keskelt ning läbib pöörise ja lõpeb juuksekasvupiiril kaelal. A-telg jaotab pea paremaks ja vasakuks pooleks.

B-telg on otsejoon, mis kulgeb üle pea kõige kõrgema osa ühe kõrva tipust teise kõrva tipuni.

 

 


 

 

Vertikaalse rullikeeramisskeemi korral alustatakse keemilise loki rullide keeramist pealaelt.

 

Keemilise loki rullide keeramine pealaele

Tehke kaks paralleelset sik-sakilist jaotusjoont pealaelt juuksekasvupiirilt kuni pööriseni. Jaotusjoonte vahe on keemilise loki rulli pikkune.

Keemilise loki rulle hakatakse keerama pealaelt.

Näo äärest eraldatakse keemilise loki rulli läbimõõdu paksuselt sik-sakilise joonega juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Juukseotste kaitsepaber asetatakse juuksesalgu otsa.

Keemilise loki rull asetatakse juuksesalgu otsa.

Keeratakse keemilise loki rulli pea suunas enda poole.

Rulli keeramise aegu pingutatakse salku ühtlaselt risti peanahaga.

Keemilise loki rull kinnitatakse kummiga.

Paralleelselt keeratud keemilise loki rulliga eraldatakse uus sik-sakilise joonega keemilise loki rulli läbimõõdu paksune juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Juukseotste kaitsepaber asetatakse juuksesalgu otsa.

Keemilise loki rull asetatakse juuksesalgu otsa.

Keeratakse keemilise loki rull pea suunas enda poole.

Kinnitatakse keemilise loki rull kummiga.

Analoogiliselt keeratakse keemilise loki rullid pööriseni.

Rullinõelad asetatakse kummide alla.

Alustatakse näo äärest, edasi liikudes kukla suunas. Üks rullinõel asetatakse kahe kuni kolme keemilise loki rulli kummi alla.

Pealaele keeratud keemilise loki rullid

 

 

Külje- ja kuklaosale keemilise loki rullide keeramine

Järgmisena hakatakse keemilise loki rulle keerama pea paremale küljele.

Eraldatakse rullipikkune salk horisontaalse sik-sakilise joonena. Eralduse võib teha kuni A- teljeni kuklas.

Näo äärest juuksekasvupiiri äärest keemilise loki rulli läbimõõdu paksuselt eraldatakse sik-sakilise joonega ristkülikukujuline juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Juukseotste kaitsepaber asetatakse juuksesalgu otsa.

Keemilise loki rull asetatakse juuksesalgu otsa.

Keeratakse keemilise loki rull pea suunas enda poole.

Rull kinnitatakse kummiga.

Keerates keemilise loki rulle paremale küljele seistakse selja taga.

Analoogiliselt keeratakse keemilise loki rullid kuni ülemise kukla osani.

Pea kumeruse tõttu tuleb kukla piirkonnas eraldada salgud trapetsikujuliselt, kaela pool on salgu paksuseks rulli läbimõõt pealae suunas väiksem.

Keeratakse keemilise loki rull.

Analoogiliselt keeratakse kuni A-teljeni.

Rullinõeled asetatakse kummide alla.

Alustatakse näo äärest, liikudes kukla suunas. Üks rullinõel kahe kuni kolme keemilise loki rulli kummi alla. Rullinõel asetatakse pealaega parelleelselt.

Ülemisele kuklaosale keeratud keemilise loki rullidSõltuvalt pea suurusest saab külje peale keerata keemilise loki rulle kahte moodi.

 

Lühemate juuste korral keeratakse kõrva ees olevale osale keemilise loki rullid horisontaalselt.

Rullid keeratakse suunaga ülevalt alla.

Asetatakse rullinõel(ad) suunaga ülevalt alla.

Kõrva tagant keeratakse keemilise loki rullid vertikaalselt.

Pikemate juuste korral keeratakse keemilise loki rullid vertikaalselt.

Analoogiliselt keeratakse keemilise loki rullid juba keeratud osa alla. Pea kumeruse tõttu parema külje osa üleminekul kukla piirkonnaks juuksesalgud eraldatakse trapetsikujuliselt.

Rullinõelad asetatakse kummide alla.

Alustatakse näo äärest, liikudes kukla suunas. Üks rullinõel kahe kuni kolme keemilise loki rulli kummi alla. Rullinõel asetatakse laega parelleelselt.

Analoogiliselt keeratakse vasaku külje ja kukla juuksed.

Kukla alumisele osale keeratakse sõltuvalt juuste pikkusest keemilise loki rulle kahte moodi.

Poolpikkadele ja pikkadele juustele keeratakse keemilise loki rullid vertikaalselt.

Kõrva tagant eraldatakse vertikaalne rulli läbimõõdu pikkune juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi, pingutatakse risti peaga, juuksotste kaitsepaber asetatakse juuksesalgu otsa ja keeratakse keemilise loki rull.
Keemilise loki rull kinnitatakse kummiga.

Analoogiliselt keeratakse kukla alumisel osal kõik keemilise loki rullid.

Keemilise loki rullide keeramist alustatakse ühe kõrva tagant ja võib keerata teise kõrvani.

Asetatakse rullinõelad kummide alla.


Vertikaalselt keeratud keemilise loki rullid

 Verikaalne keemilise loki rullide keeramise skeem lühikestele juustele
Verikaalne keemilise loki rullide keeramise skeem pikematele juustele

Lühemate juuste korral võib kukla alumisele osale keerata keemilise loki rullid horisontaalselt.

Rullide keeramist alustatakse kukla keskosast, siis üks kõrvaragune osa ja seejärel teine kõrvatagune osa.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License