Sissejuhatus

Loodus on kinkinud loomulikke lokke vaid vähestele, kuid lokilisi juukseid soovivad teisedki.

Antiik-Egiptuses kasutati lokkide tegemiseks puupulka ja savi. Sellise tehnoloogia järgi tehtud lokid püsisid mõne päeva ning lokke said lubada endale ainult kõrgema klassi inimesed.

Katsed püsivama, kauem kestvama loki saavutamiseks kroonisid edu elektriloki aparaadi leiutamisega. Elektrilokk püsis juustes kuni 6 kuud. Eektrilokke sai teha ainult lühikestele juustele.

 

 

 

Keemilise loki vedeliku leiutamisega 1957.a sai püsilokkide tegemine võimalikuks paljudele inimestele. Keemilist lokki on võimalik teha  nüüd ka  püsivärviga värvitud juustele ning poolpikkadele ja pikkadele juustele.

Püsilokid on ikka veel populaarsed. Püsilokkimise tehnoloogiat tänapäeval nimetatakse struktuurikujundamiseks.

Mis siis on struktuurikujundamine?

Struktuurikujundamise mõiste: juustele uue vormi või kuju andmine keemilise lokivedeliku abil.

Ilusa keemilise loki tegemisel on väga oluline roll keemilise loki rullide keeramisel.
Keemilise loki rulle keeratakse erinevate rullikeeramisskeemide järgi. Rullikeeramisskeemide valik sõltub sellest, kuidas klient oma juukseid kannab ja kui pikad on kliendi juuksed.

 

Esimesi elektriloki aparaate

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License