Seitel külje peal rullikeeramisskeem

iDevice ikoon Eesmärgid

Selle teema läbimisel õpilane teab ja oskab, kuidas keerata seitel külje peal rullikeeramisskeemi järgi keemilise loki rulle. Saab iseseisvalt harjutada rullide keeramist.


iDevice ikoon Eelteadmised

See on keemilise loki rullikeeramisskeem, kui klient kannab seitlit külje peal.

Selle skeemi järgi võib keerata keemilise loki rulle nii naistele kui meestele.

Seda keemilise loki rullikeeramisskeemi võib kasutada erineva pikkusega juuste korral.    

Erinevate tööde tegemisel juuksuritöös kasutatakse juuste jaotamiseks jaotusjoontena A- ja B-telge. A-telg on otsejaotus, mis algab juuksekasvupiirist otsmikult pea keskelt ning läbib pöörise ja lõpeb juuksekasvupiiril kaelal. A-telg jaotab pea paremaks ja vasakuks pooleks.

B-telg on otsejoon, mis kulgeb üle pea kõige kõrgema osa ühe kõrva tipust teise kõrva tipuni.


Keemilise loki rullide keeramine pealaele

Sellise rullikeeramisskeemi korral alustatakse kõigepealt seitli tegemisega sellele küljele, kus klient kannab seitlit.

Külje peale, kus klient kannab seitlit, tehakse keemilise loki rulli pikkune eraldusjoon.

Juuksekasvupiiriga paralleelselt eraldatakse keemilise loki rulli laiune ristkülikukujuline salk.

Paraleelselt seitliga hakatakse pealael keerama keemilise loki rulle.

Eraldatakse sik-sakilise joonega keemilise loki rulli läbimõõdu laine salk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Juukseotste kaitsepaber asetatakse juuksesalgu otsa ning keeratakse keemilise loki rull.

Rull kinnitatakse kummiga.

Sõltuvalt seitli asetusest külje peal, pea suurusest ja rullide läbimõõdust keeratakse eraldatud ristkülikukujulisele osale neli kuni kuus keemilise loki rulli.

Pealaele keeratud keemilise loki rullid

 

Keemilise loki rullide keeramine kukla keskosale

Jätkake rullide keeramist pealaelt B-telje juurest.

Tehakse kaks paralleelset sik-sakilist jaotusjoont pealae keskelt keeratud keemilise loki rullide juurest läbi pöörise kuni juuksekasvupiirini kaelal. Jaotusjoonte vahe on keemilise loki rulli pikkune.

Keeratud keemilise loki rullide äärest eraldatakse sik-sakilise joonega keemilise loki rulli läbimõõdu paksuselt juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Juukseotste kaitsepaber asetatakse juuksesalgu otsa.

Keemilise loki rull asetatakse juuksesalgu otsa.

Keeratakse keemilise loki rull pea suunas enda poole.

Rulli keeramise aegu pingtatakse salku ühtlaselt risti peanahaga.

Keemilise loki rull kinnitatakse kummiga.

Paraleelselt keeratud keemilise loki rulliga eraldatakse uus sik-sakilise joonega keemilise loki rulli läbimõõdu paksuselt juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Juukseotste kaitsepaber asetatakse juuksealgu otsa.

Keemilise loki rull asetatakse juuksesalgu otsa.

Keeratakse keemilise loki rull pea suunas enda poole.

Rulli keeramise ajal pingutatakse salku ühtlaselt risti peanahaga.

Keemilise loki rull kinnitatakse kummiga.

Analoogiliselt keeratakse järgmised keemilise loki rullid kuni kuklaluuni.

Kuklaluust allapoole võib keerata üks aste peenema läbimõõduga keemilise loki rulle. Väiksema läbimõõduga rulle on soovitav kasutada lühemate juuste korral.

Kui pealaele ja kukla keskele on rullid keeratud, asetatakse rullinõelad rullikummide alla.

Rullinõelu hakatakse panema pealaelt suunaga kukla poole.

Üks rullinõel asetatakse kahe kuni kolme keemilise loki juuksekummi alla.


Pealaele ja kukla keskosal keeratud keemilise loki rullid

 

Keemilise loki rullide keeramine kõrvatagusele osale

Keemilise loki rullide keeramist jätkatakse parema kõrva tagusel osal.

Paraleelselt laega eraldatakse pealae osa kõrvalt kolmnurkse kujuga juuksesalk. Näo poole on salgu paksuseks keemilise loki rulli läbimõõt.

Juuksesalk kammitakse läbi.

Juuksesalk pingutatakse risti peanahaga.

Juuksesalgu otsa asetatakse juukseotste kaitsepaber ja keeratakse keemilise loki rull.

Järgmisena eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk, kuhu keeratakse keemilise loki rull.

Kolmanda juuksesalgu eraldamisel liigutakse natuke kukla suunas, et tekiks väike nihe.

Järgmised keemilise loki rullid keeratakse paralleelselt kolmanda rulliga.

Kui kukla keskmisel osal kuklaluust allapoole keerati aste väiksema läbimõõduga keemilise loki rullid, siis keeratakse kõrvataguses osas samalt kõrguselt väiksemad keemilise loki rullid.

Kõrvatagusele osale keeratud keemilise loki rullid

 

Rullinõelu hakatakse panema kõrvatagusele osale ülalt suunaga allapoole.

 

Keemilise loki rullide keeramine küljele

Järgmisena hakatakse keerama keemilise loki rulle parema kõrva ees oleval osal.

Paralleelselt pealaeosas olevate rullidega eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi.

Juuksesalk kammitakse risti peanahaga.

Juuksesalgu otsa asetatakse juukseotste kaitsepaber ja keeratakse keemilise loki rull.

Järgmisena eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk, kuhu keeratakse keemilise loki rull.

Paralleelselt teise rulliga keeratakse järgmised rullid.

Viimast juuksesalku kõrva ees võib keerata aste väiksema läbimõõduga rullile.

Lühemate juuste korral saavutakse ilusam lokilisem tulemus, kui juuksed on keeratud väiksema läbimõõduga rullile.

Rullinõelu hakatakse panema kõrva ees oleval osal ülalt suunaga allapoole.

Analoogiliselt keeratakse keemilise loki rullid vasaku kõrva tagusel ja kõrva ees oleval osal.

Seitel külje peal keerad keemilise loki rullid


   
Juuste jaotamine osadeks ja keemilise loki rullide keeramise järjestus

 

Seitel külje peal keemilise loki rullide keeramise skeem

 

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License