Malelaua rullikeeramisskeem

iDevice ikoon Eesmärgid

Selle teema läbimisel õpilane teab ja oskab, kuidas keerata malelaua rullikeeramisskeemi järgi keemilise loki rulle. Saab iseseisvalt harjutada rullide keeramist.


iDevice ikoon Eelteadmised

See rullikeeramiskeem sobib kliendile, kes kannab juukseid üle pea ja kellel on hõredad juuksed. Selle skeemi järgi võib keerata keemilise loki rulle naistele, kel on lühikesed kuni poolpikad juuksed.

Sellise rullikeeramisskeemi järgi keemilisi loki rulle keerates jääb rullide vahesid vähem näha.

Juuste jaotamiseks erinevate tööde tegemisel kasutatakse A-telge ehk otsejaotust.


 

   

 

Keemilise loki rulle hakatakse keerama pealaelt.

Esimesse rulliritta kuulub malelaua rullikeeramisskeemi kasutamise korral ainult üks rull.

Juuksekasvupiiri äärest keemilise loki rulli pikkuselt ja läbimõõdu paksuselt eraldatakse sik-sakilise joonega esimene juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse näo poole, s.t. esimene rull keeratakse ette suunatud kohevusega.

Juukseotste kaitsepaber asetatakse juuksesalgu otsa.

Keemilise loki rull asetatakse juuksesalgu otsa.

Keemilise loki rull keeratakse pea suunas enda poole.

Rulli keeramise aegu pingutatakse salku ühtlaselt näo poole.

Keemilise loki rull kinnitatakse kummiga.


Teise rullirea keeramine:

Teise rulliritta keeratakse kaks keemilise loki rulli.

Eraldatakse teine juuksesalk rulli mõõdu järgi parema külje poolt kuni esimese rulli keskkohani (A-teljeni).

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Juukseotste kaitsepaber asetatakse juuksesalgu otsa ja keeratakse keemilise loki rull ning kinnitatakse kummiga.

Eraldatakse kolmas juuksesalk rulli mõõdu järgi. Salku eraldatakse alates esimesena keeratud rulli keskkohast ( A-teljest), liikudes vasaku külje poole juuksekasvupiirini.

Keeratakse keemilise loki rull.

 

Kolmanda rullirea keeramine:

Eraldatakse neljas rulli mõõdu järgi juuksesalk. See juuksesalk eraldatakse paralleelselt esimesena keeratud keemilise loki rulliga.

Keeratakse keemilise loki rull.

Eraldatakse viies rulli mõõdu järgi juuksesalk paremalt külje poolt kuni teise rulli keskkohani.

Keeratakse keemilise loki rull.

Eraldatakse kuues rulli mõõdu järgi juuksesalk. Kuues juuksesalk eraldatakse paremalt poolt juuksekasvu piirist kuni viiendana keeratud rullini.

Keeratakse keemilise loki rull.

Eraldatakse seitsmes rulli mõõdu järgi juuksesalk. Seitsmes juuksesalk eraldatakse kolmanda rulli keskkohast liikudes vasaku külje poole.

Keeratakse keemilise loki rull.

Eraldatakse kaheksas rulli mõõdu järgi juuksesalk. Kaheksas juuksesalk eraldatakse seitsmendast rullist kuni vasaku külje juuksekasvupiirini.

Keeratakse keemilise loki rull.

 


Neljanda rullirea keeramine:

Rulle keeratakse analoogiliselt teise rea eralduste järgi. Alustades juuksesalgu eraldamist A-telje juurest.

Viienda rullirea keeramine:

Rulle keeratakse analoogiliselt kolmanda rea eralduste järgi.

Kuuenda rullirea keeramine:

Rulle keeratakse analoogiliselt neljanda rea eralduste järgi.

Keemilise loki rullid peavad pea külgedel asetsema verikaalselt.

Sõltuvalt keemilise loki rullide läbimõõdust ja kliendi pea suurusest keeratakse pealaele ja külgedele viis või kuus rida keemilise loki rulle.Selliselt keeratakse keemilise loki rulle joonisel oleva musta osani.

 

 

Pöörise juurest ja kukla ülemises osas keeratakse rulle järgmiselt:

 

Sõltuvalt pea kuju iseärasusest muutub keemilise loki rulli ridade suund diagonaalseks.

 

A-teljest paremale eraldatakse rullisuurune ristkülikukujuline juuksesalk.

Keeratakse keemilise loki rull.

Kõrva poole eraldatakse kolmnurkse kujuga juuksesalk. Kolmnurga tipp on kõrva suunas.

Keeratakse keemilise loki rull.

A-teljest vasakule eraldatakse rullisuurune ristkülikukujuline juuksesalk.

Keeratakse keemilise loki rull.

Kõrva poole eraldatakse kolmnurkse kujuga juuksesalk. Kolmnurga tipp on kõrva suunas.

Keeratakse keemilise loki rull.

Kukla keskele eraldatakse rullisuurune ristkülikukujuline juuksesalk.

Keerata keemilise loki rull.

Paremale poole eraldatakse rullisuurune ristkülikukujuline juuksesalk.

Keeratakse keemilise loki rull.

Vasakule poole eraldatakse rulli suurune ristkülikukujuline juuksesalk.

Keeratakse keemilise loki rull.

A-teljest paremale poole eraldatakse kolmnurkse kujuga juuksesalk. Kolmnurga tipp on kõrva suunas.

Keeratakse keemilise loki rull.

A-teljest vasakule poole eraldatakse kolmnurkse kujuga juuksesalk. Kolmnurga tipp on kõrva suunas.

Keeratakse keemilise loki rull.

Joonisel oleva musta osa keskele eraldatakse keemilise loki rulli suurune ristkülikukujuline juuksesalk. Keeratakse keemilise loki rull

Paremale poole eraldatakse keemilise loki rullisuurune ristkülikukujuline juuksesalk. Keeratakse keemilise loki rull.

Paremale poole eraldatakse kuni juuksekasvupiirini keemilise loki rulli suurune ristkülikukujuline juuksesalk. Keeratakse keemilise loki rull. Sellele salgule võib keerata lühem keemilise loki rull. Kui lühemaid keemilise loki rulle ei ole, siis keeratakse pikem keemilise loki rull.

Analoogiliselt keeratakse samale reale keemilise loki rullid vasakule poole.

 

Kukla ülemisele osale keeratud keemilise loki rullid
Kukla keskkohale keeratud keemilise loki rullid

 

   


Kukla keskkohast allapoole keeratakse keemilise loki rullid horisontaalselt.

Kukla keskosas A-teljest paremale poole liikudes eraldatakse keemilise loki rulli suurune ristkülikukujuline juuksesalk.

Keeratakse keemilise loki rull.

Keeratud keemilise loki rullist paremale poole kuni juuksekasvupiirini eraldatakse uus ristkülikukujuline juuksesalk ja keeratakse keemilise loki rull.

Kukla keskosas A-teljest vasakule poole liikudes eraldatakse keemilise loki rulli suurune ristkülikukujuline juuksesalk.

Keeratakse keemilise loki rull.

Keeratud keemilise loki rullist vasakule poole kuni juuksekasvupiirini eraldatakse uus ristkülikukujuline juuksesalk ja keeratakse keemilise loki rull.

Järgmise rea keemilise loki rullide keeramiseks eraldatakse kukla keskelt ristkülikukujuline juuksesalk ja keeratakse keemilise loki rull.

Järgmine juuksesalk eraldatakse paremalt poolt ja keeratakse keemilise loki rull.

Järgmine juuksesalk eraldatakse vasakult poolt keskmise rulli kõrvalt ja keeratakse keemilise loki rull.

Edasi keeratakse keemilise loki rulle vaheldumisi ridade kaupa kuni juuksekasvupiirini kaelal.

Lühemate juuste korral kuklaluust allapoole keeratakse keemilise loki rulle üks aste väiksemad.

 

Rullinõelte asetamine

Alustatakse pealaelt suunaga kukla poole. Üks rullinõel kahe keemilise loki rullikummi alla. Igale keemilise loki rullile tuleb kaks nõela. Rullinõelad asuvad

keemilise loki rullide servades.

 

 

 

Malelaua tehnikas keeratud keemilise loki rullid

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License