Klassikaline rullikeeramisskeem

iDevice ikoon Eesmärgid

Selle teema läbimisel õpilane teab ja oskab, kuidas keerata klassikalise rullikeeramisskeemi järgi keemilise loki rulle. Saab iseseisvalt harjutada rullide keeramist.


iDevice ikoon Eelteadmised
See on keemilise loki rullikeeramisskeem erineva pikkusega juuste jaoks. Seda skeemi kasutatakse kõige enam juuksuritöös.

 


 


Juuste jaotamine osadeks.

Tehke kaks paralleelset sik-sakilist jaotusjoont pealaelt juuksekasvupiirilt läbi pöörise kuni juuksekasvupiirini kaelal. Jaotusjoonte vahe on keemilise loki rulli pikkune. Pealae osa eraldatakse pöörise juurest ja kukla osa jaotatakse pooleks kuklaluu juurest ülemiseks ja alumiseks kukla osaks. Külje ja kukla juuksed jaotatakse pooleks kõrva kõrgemast tipust otse üles. Kõrvataguse osa juuksed jaotatakse pooleks ülemiseks ja alumiseks kukla osaks. Analoogiliselt jaotatakse juuksed osadeks pea teisel poolel.

Keemilise loki rulle hakatakse keerama pealaelt.

Juuksekasvupiiri äärest eraldatakse keemilise lokirulli läbimõõdu paksuselt sik-sakilise joonega juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Juukseotste kaitsepaber asetatakse juuksesalgu otsa.

Keemilise loki rull asetatakse juuksesalgu otsa.

Keemilise loki rull keeratakse pea suunas enda poole.

Rulli keeramise ajal salku pingutatakse ühtlaselt risti peanahaga.

Keemilise loki rull kinnitatakse kummiga.

Paralleelselt keeratud keemilise loki rulliga eraldatakse uus sik-sakilise joonega keemilise loki rulli läbimõõdu paksune juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi ja pingutatakse risti peanahaga.

Juuksesalgu otsa asetatakse juukseotste kaitsepaber.

Keemilise loki rull asetatakse juuksesalgu otsa.

Keemilise loki rull keeratakse pea suunas enda poole.

Rulli keeramise ajal pingtatakse salku ühtlaselt risti peanahaga.

Keemilise loki rull kinnitatakse kummiga.

Analoogiliselt keeratakse järgmised keemilise loki rullid kuni kuklaluuni.

Kuklaluust allapoole võib keerata üks aste peenema läbimõõduga keemilise loki rulle. Väiksema läbimõõduga rulle on soovitav kasutada lühemate juuste korral.

Kui pealaele ja kukla keskele on rullid keeratud, asetatakse rullinõelad rullikummide alla.

Rullinõelu hakatakse panema pealaelt suunaga kukla poole.

Üks rullinõel asetatakse kahe kuni kolme keemilise loki rullikummi alla.

 

Keemilise loki rullide keeramine külje peale

Keemilise loki rullide keeramist jätkata vasaku kõrva tagusel osal. 

Pealae osa kõrvalt eraldatakse kolmnurkse kujuga juuksesalk. Näo poole on salgu paksuseks keemilise loki rulli läbimõõt.

Juuksesalk kammitakse läbi.

Juuksesalk pingutatakse risti peanahaga.

Juuksesalgu otsa asetatakse juukseotste kaitsepaber ja keeratakse keemilise loki rull.

Järgmisena eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk, kuhu keeratakse keemilise loki rull.

Kolmanda juuksesalgu eraldamisel liigutakse natuke kukla suunas, et tekiks väike nihe.

Järgmised keemilise loki rullid keeratakse paralleelselt kolmanda rulliga.

Kui kukla keskmisel osal kuklaluust allapoole keerati aste väiksema läbimõõduga keemilise loki rullid, siis keeratakse kõrvataguse osa samalt kõrguselt üks aste väiksemad keemilise loki rullid.

Rullinõelu hakatakse panema kõrvataguse osa ülalt suunaga alla poole.


Järgmisena hakatakse keerama keemilise loki rulle vasaku kõrva ees oleval osal.

 

 

Risti pealae osas olevate rullidega eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk.

Juuksesalk kammitakse läbi.

Juuksesalk kammitakse risti peanahaga.

Juuksesalgu otsa asetatakse juukseotste kaitsepaber ja keeratakse keemilise loki rull.

Järgmisena eraldatakse ristkülikukujuline juuksesalk, kuhu keeratakse keemilise loki rull.

Paralleelselt teise rulliga keeratakse järgmised rullid.

Vajadusel keeratakse viimane juuksesalk kõrva aste väiksema läbimõõduga rullile.

Lühemate juuste korral saavutatakse loki tulemus ilusam, kui juuksed on keeratud väiksema läbimõõduga rullile.

Rullinõelu hakatakse panema kõrva ees oleval osal ülalt suunaga allapoole.

Analoogiliselt keeratakse keemilise loki rullid parema kõrva tagusel ja kõrva ees oleval osal.

 


   

 

 

Juuste jaotamine osadeks ja keemilise loki rullide keeramise järjestus

 


 

Klassikalise rullikeeramise skeem

 

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License