Keemilise loki rulli keeramistehnika

iDevice ikoon Eelteadmised

Kuidas keerata keemilise loki rulli? Mida tuleb jälgida, et lõpptulemus oleks kena? Küsimustele vastused leiad altpoolt.

Ühele peale läheb vaja sõltuvalt kliendi pea suurusest ja juuste pikkusest 55-65 erineva läbimõõduga ja keemilise loki rulli ja 30 plastmassist rullinõela.

Keemilise loki rullid on valmistatud plastmassist. Keemilise loki rulle on kahe erineva pikkusega, pikemad on 9 cm ja lühemad on 7 cm pikad. Keemilise loki rullide läbimõõdud on 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 11mm,13mm ja 16mm.  Keemilise loki rullide kummid on valmistatud silikoonist või kummist.


iDevice ikoon KEEMILISE LOKI RULLID
Näita Erineva läbimõõduga keemilise loki rullid pilti
Erineva läbimõõduga keemilise loki rullid
Näita Erineva läbimõõduga  keemilise loki rullid pilti
Erineva läbimõõduga keemilise loki rullid
Näita Erineva pikkuse ja läbimõõduga keemilise loki rullid pilti
Erineva pikkuse ja läbimõõduga keemilise loki rullid
Näita Plastmassist rullinõelad pilti
Plastmassist rullinõelad
iDevice ikoon

Keemilise loki rullide keeramisel alustatatakse juuksesalgu eraldamisega.

Juuksesalk eraldatakse väikeste sik-sakiliste joontega.

Sik-saki sügavus sõltub keemilise loki rulli läbimõõdust.

Juuksesalgu paksus sõltub rulli pikkusest ja rulli läbimõõdust.
Juuksesalk kammitakse korralikult läbi

ning pingutatakse risti peanahaga.

 

Juuksesalgu otsa alla pannakse juukseotste kaitsepaber.

Paberi panekul tuleb jälgida, et juukseotsad jääksid sirgelt. Juukseotsad ei tohi jääda kahekorra ega viltu, sest siis jäävadki nad lokitegemise käigus selliseks.


Kaitsepaber murtakse korralikult pooleks.

Juuksesalgu otsa pannakse keemilise loki rull.

Keemilise loki rull asetatakse peaga paralleelselt.

 

Keemilise loki rulli hoitakse käes mõlema käe pöidla ja esimese sõrmega ning hakatakse rulli keerama peanaha poole.

 

Rullikeeramise ajal pingutatakse juuksesalku risti peanahaga. Rulli pingutus peab olema ühtlane ja tugev rulli keeramise ajal.

Nii saadakse ühtlane lokilisus kogu juuksesalgu ulatuses ja ühtlane ülesse suunatud kohevus.

 

Sõltuvalt soengust võib keemilise loki rulle keerata kolme erineva tehnikaga.

Ette suunatud kohevus - juuksesalk kammitakse 0°-45° ette poole peakuju suhtes ja keeratakse rullile. Sellise tehnikaga võib keerata keemilise loki rulle pealae osale juuksetüve tõusu andmiseks.

Üles suunatud kohevus - juuksesalk kammitakse 90° nurga all peakuju suhtes ja keeratakse rullile. Sellise tehnikaga keeratakse keemilise loki rulle kukla ülemises ja keskmises osasja külgedel.

Taha suunatud kohevus - juuksesalk kammitakse 45°-0° taha poole peakuju suhtes ja keeratakse rullile. Sellise tehnikaga võib keerata keemilise loki rulle kukla alumises osas ja külgedele, kui ei soovita juuksetüve tõusu.

 

Keemilise loki rull kinnitatakse kummiga juuksesalgu pealt.

Rullikumm peab keemilise loki rulli fikseerima kindlalt vastu pead.Rullikumm ei tohi asetseda juuksesalgu juurepoolses osas.

Kui rullikumm on kinnitatud juuksesalgu tüvepoolsesse ossa, siis võivad juuksed kummi kohalt ära murduda.

 

Kahe kuni kolme keemilise loki rullikummi alla asetatakse plastmassist rullinõel suunaga ülevalt alla.

Rullinõel pannakse sellepärast, et rullikumm ei jääks tugevalt juustele suruma.

 

 

Tüüpilised vead, mida tehakse keemilise loki rullide keeramisel.

 

Juuksesalk on eraldatud laiemalt kui on rulli pikkus.

Nii saavad juuksesalgu külgmised juuksed vale pingutuse ja juuksed jäävad halvasti rullikummi alla ja võivad murduda keemilise loki protsessi järgselt.

 

 

Juuksesalk on eraldatud paksemalt, kui on rulli läbimõõt.

Nii saavad juuksed vale pingutuse ja jäävad halvasti rullikummi alla ja võivad murduda keemilise loki protsessi järgselt.

Nii ei saada juuksesalgule ühtlast juure tõstet. Juuksesalgule tekitatakse taha suunatud kohevus.

 

Juuksesalku pingutatakse keemilise loki rulli keeramisel vale nurga all.

Niimoodi rulli keerates saab ebaühtlase lõpptulemuse, sest keemilise lokirulli kinnitamisel üks salgu pool saab peale ligemale ja teine pool jääb peast eemale, mistõttu peast eemal oleval osal ei teki lokki.

Juuksesalk on eraldatud paksem kui on rulli läbimõõt.

Keemilise loki rull asetseb õigesti juuksesalgu keskel, aga kinnituskumm on juukse tüvepoolsel osal.

Niimoodi rulli keerates salgu alguses peanaha juurest on taha suunatud kohevus ja salgu lõpus peanaha juurest on ettesuunatud kohevus. Kinnituskumm asetseb juuksetüve poolses osas, mis jätab juustele terava randi.

 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License