Hoiustamissüsteemid

iDevice ikoon Eelteadmised
SISSEJUHATUS

Käesoleva õpiobjekti abil saab õppija ülevaate erinevatest kaupade hoiustamise süsteemidest.

Õpiobjekt on osa logistika erialade RÕK alusel koostatud moodulist Laonduse alused.

Antud õpiobjekt koondab õppematerjalid üheks tervikuks harjutusülesannete ja enesekontrolli testiga.

Tutvudes õpiobjektis esitatud materjalidega ja töötades iseseisvalt objektis viidatud infoallikatega, omandab õppija teadmised erinevatest hoiustamissüsteemidest ning oskuse määrata saabunud kaubapartiile hoiukoha aadressi laos.

 

Õppematerjali koostas

Signe Sundja

Tartu KHK kutseõpetaja