Õigusaktide andmebaasid

Õpiobjekt tutvustab Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide andmebaase. Esmalt tutvustatakse Eesti riigi õigusaktide ametlikku andmebaasi - elektroonilist Riigi Teatajat ja erinevaid otsingu võimalusi selles andmebaasis leiduvate kehtivate õigusaktide leidmiseks.

Et Eesti õigusaktid peavad vastama Euroopa Ühenduse (EÜ) õigusaktidele - sealhulgas määrustele, mida EÜ õiguse kohaselt ei tohi liikmesriigi õigusse eraldi aktiga üle võtta - tuleb teada ka asjakohaseid EÜ õigusakte. Sellepärast tutvustatakse ka õigusaktide andmebaasi EUR-Lex, sellest eelkõige lihtotsingu tegemist.

Õigusaktide andmebaaside kasutamise oskust kontrollitakse küsimustele vastamise ja probleemülesande lahendamise kaudu.

Õpiobjekti autor Jaanika Erne

Tartu Kutsehariduskeskuse õiguse aluste õpetaja

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License