Puhastustööde alused: mustus

Muutuva keskkonna ja uute nõuete mõjul puhtusteenindusele vajatakse teadmisi mustuse eemaldamise alal. Õpiobjektis tutvustatakse nii teoreetiliselt kui läbi harjutusülesannete mustuse olemust, selle tekkepõhjusi, leviku piiramise võimalusi ja eemaldamise vajadust. Antud õppematerjal on koostatud koka, kodumajanduse, toitlustus-, majutus- ja hotelliteeninduse eriala õppivatele õppijatele.

Õpiobjekti autor: Karin Novožilova Tartu KHK kutseõpetaja

Tehniline tugi: Maarja Kask, Tartu KHK haridustehnoloog

Õpiobjekti valmimisaeg: 2008, mai

iDevice ikoon Eelteadmised
Õppematerjali õppimiseks pole vaja erialaseid eelteadmisi piisab huvist ja tahtest.

iDevice ikoon Eesmärgid

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab:

  • teadmisi mustuse liigitamise, eemaldamise ja tõkestamise alal;
  • hoiaku puhtuse ja korra loomiseks.