TÖÖ- JA TEENUSTE OSUTAMISE LEPINGUTE KOOSTAMINE

 
 
 
Õpiobjekti autor on Tartu Kutsehariduskeskuse õiguse aluste õpetaja Jaanika Erne.
iDevice ikoon EESMÄRGID

Õppija õpib koostama töölepingut, töövõtulepingut ja käsunduslepingut näidiste, töölepingu seaduse ning võlaõigusseaduse abil. Töö- ja teenuste osutamise lepingute iseseisev koostamine võimaldab õppijal tulevikus nimetatud lepinguid eristada ning aru saada, millistest punktidest need erinevad lepingud koosnevad - millised on töölepingu kohustuslikud (seaduses nõutud) punktid ja millised võiksid olla töölepingu valikuvabad punktid, millistele punktidele pöörata tähelepanu kirjalike töövõtulepingu ja käsunduslepingu koostamisel.

Tartu Kutsehariduskeskuse õppija kui tulevane töötaja ja tööandja, teenuste osutaja ja tellija ning käsundiandja peaks töö- ja teenuste osutamise lepinguid tundma just praktiliselt. Parim viis töö- ja teenuste osutamise lepingute praktiliseks tundmiseks on nende lepingute koostamise praktiline harjutamine.

iDevice ikoon SIHTGRUPP

Õpiobjekti aluseks on ehituserialade riiklik õppekava (Ehitus ja Tsiviilrajatised). Õpiobjekt on vajalik nii päevases õppes kui osakoormusega ja kaugõppes. Õpiobjekt sobib ka täiskasvanud õppijale.