Automaatse tuvastamise tehnoloogiad

SISSEJUHATUS

Käesoleva õpiobjekti abil omandab õppija teoreetilise ettekujutuse logistikafirmades andmete automaatse edastamise võimalustest.

Õpiobjekt on osa logistika erialade RÕK alusel kutsekoolide õpilastele ettenähtud moodulist Infotehnoloogia kasutamine laos. Antud õpiobjekt kohandab põhihariduse baasil kutsekoolis eriala õppivatele noortele sobivaks õppematerjaliks erinevate erialaspetsialistide poolt koostatud materjale.

Tutvudes õpiobjektis esitatud materjaliga ja omandatud teadmisi enesekontrolli testi abil kinnistades, omandab õppija teoreetilise ettekujutuse automaatsest andmete edastamisest.

 

Õppematerjali koostas

Signe Sundja

kutseõpetaja