Vesti ühe mudeli modelleerimine


Modelleerimine on oluline oskus iga õmbluserialal õppija tulevases töös. Modelleerimisoskus annab võimaluse põhilõigete baasil moekohase mudeli kujundamiseks.

Enne vesti mudeli modelleerimist antud õpiobjekti alusel peab olema omandatud eelteadmised rõivaste konstrueerimisest ja modelleerimisest. Õpilane teab erialaseid mõisteid ja oskab neid antud õpiobjektiga töötades järgida.

Vesti põhilõike konstrueerimine võib olla läbitud teooriatundides (rätsepatöö eriala õpilased) või kasutatakse ajakirjast võetud sobivas suuruses lõiget (rõivaõmbluse eriala õpilased).

Õpilane loeb läbi õpiobjekti teoreetilise osa ja uurib lisaks modelleerimise tehniliste võtete kohta viidatud õppematerjalist.

Seejärel praktilise tööna modelleerib etteantud etapiviisilise töö kirjelduse järgi vesti põhilõikest moekohase tuletise. Saadud lõigete järgi õmbleb proovitöö, kontrollides oma töö tulemust.

Õppematerjali läbinu oskab iseseisvalt modelleerida enda või kliendi soovile vastava vesti.

Õpiobjekt on täiendav õppematerjal rätsepatöö ja rõivaõmbluse eriala õpilastele aine „Voodriga vesti töötlemine" õppimisel, samuti kõigile teistele eelteadmisi omavatele huvilistele.

Helin Liiv

Õpiobjekti autor

Tartu Kutsehariduskeskus 2013